Sống theo vương quốc

SỐNG THEO VƯƠNG QUỐC

Vì Nước Đức Chúa Trời không phải là vấn đề ăn uống nhưng là sự công chính, bình an và vui mừng trong Thánh Linh. RÔMA 14:17

Nước Đức Chúa Trời bao gồm những điều vĩ đại và ích lợi hơn nhiều so với của cải thế gian. Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta với của cải vật chất, nhưng vương quốc còn hơn thế nữa: Đó là sự công bình, bình an và niềm vui trong Đức Thánh Linh.

Sự công bình không phải là kết quả của những gì chúng ta làm, mà là những gì Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta (1Cô 1:30). Ngài gánh lấy tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta sự công bình của Ngài (2Cô 5:21). Khi chúng ta chấp nhận sự thật này bằng đức tin và đón nhận nó một cách cá nhân, chúng ta được tự do sống và tận hưởng cuộc sống mà Chúa Giê-su đã chết để ban cho chúng ta.

Bình an thật tuyệt vời—đó chắc chắn là sống theo vương quốc đang. Đây là lý do tại sao chúng ta theo đuổi bình an, khao khát và theo đuổi nó (Thi thiên 34:14; 1 Phi-e-rơ 3:11). Càng đến gần Chúa, chúng ta càng hiểu rằng Chúa Giê-su là sự bình an của chúng ta (Êph 2:14). Ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn và tôi là vui hưởng sự bình an của Ngài vượt quá sự hiểu biết (Phi-líp 4:7).

Niềm vui có thể là bất cứ thứ gì, từ niềm vui bình lặng đến sự vui nhộn tột độ. Niềm vui cải thiện diện mạo, sức khỏe và chất lượng cuộc sống của chúng ta. Nó củng cố lời chứng của chúng ta với người khác và cho chúng ta một quan điểm tin kính về cuộc sống (Nê-hê-mi 8:10).

Điều đó rõ ràng trong Lời Đức Chúa Trời: Hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài, Ngài sẽ lo liệu mọi điều khác (Ma-thi-ơ 6:33).


Không có cuộc sống nào tốt hơn cuộc sống trong Vương quốc của Đức Chúa Trời.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon