Bài kiểm tra người hầu

Bài kiểm tra người hầu

Mỗi một người nên dùng ân tứ đã nhận lãnh để phục vụ người khác, như một người quản trị giỏi, khéo quản trị ân sủng khác nhau của Đức Chúa Trời. 1 PHIERO 4: 10

Càng đến gần Thượng Đế, Ngài càng ban cho chúng ta nhiều cơ hội để phục vụ người khác. Tôi nói “cơ hội” bởi vì đó là cách chúng ta cần xem việc phục vụ người khác. Mỗi khi chúng ta phục vụ người khác, điều đó không chỉ ban phước cho họ mà còn mang lại niềm vui to lớn cho cuộc sống của chúng ta. Chúa Giê-su cho chúng ta một ví dụ về vai trò đầy tớ bằng cách rửa chân cho các môn đồ và sau đó nói: “Các ngươi [đến lượt mình] hãy làm điều ta đã làm cho các ngươi” (Giăng 13:15).

Một số người không sống như tôi tớ vì họ không biết họ là ai trong Đấng Christ. Họ cảm thấy mình phải làm điều gì đó mà họ cho là “quan trọng” để tìm thấy giá trị bản thân. Họ không hiểu rằng danh tính của họ đến từ việc họ là ai trong Đấng Christ, chứ không phải sự nghiệp hay nền tảng của họ có uy tín như thế nào. Khi bạn được an toàn ở vị trí của mình trong Đấng Christ, và khi bạn tìm thấy sức mạnh và sự tin tưởng của mình nơi Chúa, bạn sẽ rất vui khi giúp đỡ người khác mỗi khi có cơ hội.

“Bài kiểm tra tôi tớ” chỉ đơn giản là cách chúng ta đáp ứng với những cơ hội mà Thượng Đế ban cho chúng ta để trở thành một phước lành cho những người khác. Nó tiết lộ liệu chúng ta có thực sự và thực sự muốn giống như Chúa Giê-su hay không. Thiên Chúa đã chúc phúc và làm cho chúng ta một phước lành! Các phước lành của Đức Chúa Trời không bao giờ có nghĩa là chỉ tiêu thụ cho riêng chúng ta, nhưng luôn luôn được chia sẻ với những người xung quanh chúng ta.


Hãy tìm cách phục vụ những người khác ngay hôm nay, kể cả những người ở nhà riêng của bạn. Đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho bạn và cho họ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon