Bản Chất Của Tình Yêu Chúa

Ê-phê-sô 2:4-5, “Nhưng Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, yêu quý chúng ta vô cùng, nên dù chúng ta đã chết vì các vi phạm mình, Ngài làm cho chúng ta cùng sống với Chúa Cứu Thế. Ấy chính nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu.”

Đôi khi, khi cuộc đời trở nên nản lòng, điều tốt nhất ta có thể làm là nhắc bản thân về bản chất của tình yêu Chúa.

Một trong những điều đẹp đẽ nhất mà Kinh Thánh nói là đang khi chúng ta còn là những tội nhân, Christ đã chịu chết cho chúng ta (xem Rô-ma 5:8). Ngài đã không chờ tới khi chúng ta xứng đáng với tình yêu của Ngài. Ngài yêu chúng ta vô điều kiện. Thành thật thì, điều đó khó cho nhiều người trong số chúng ta hiểu vì chúng ta quen với việc để có cái gì đó trong cuộc đời này thì phải kiếm chác.

Nhờ tình yêu vĩ đại, tuyệt vời và mạnh mẽ của Ngài dành cho chúng ta, Chúa đã đổ sự sống Ngài ra cho chúng ta một cách rời rộng. Đó là tình yêu đột phá-tình yêu thực, đột phá, nó tự cho đi vì nó không bao giờ có thể thỏa mãn nếu làm bất cứ thứ gì kém hơn.

Chính tình yêu vô điều kiện của Chúa kéo chúng ta đến với Ngài, ân sủng kì diệu của Ngài xóa tội chúng ta, sự hy sinh quyền năng của Ngài mở đường cho chúng ta vào trong sự hiện diện của Ngài. Tình yêu của Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ, bỏ cuộc và không bao giờ bỏ bạn. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy suy sụp hay buồn rầu, hãy nhớ lại tình yêu vĩ đại mà Chúa dành cho bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, tình yêu của Ngài choáng ngợp con. Ngay cả khi con không cảm thấy thích, nhưng con biết tình yêu của Ngài không bao giờ từ bỏ. Ngài đã cho con tất cả của Ngài, và con biết chắc chắn Ngài yêu thương con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon