Nhận Quyền Năng Qua Sự Cầu Nguyện

Nhận Quyền Năng Qua Sự Cầu Nguyện

Hê-bơ-rơ 5:7, “Trong những ngày sống trong xác thịt, Đức Giê-su đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện, nài xin với nước mắt lên Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng thành kính nên được nhậm lời.”

Sự  cầu  nguyện  rất  quyền  năng,  nó  kết  nối  tấm  lòng  của  con người dưới đất với tấm lòng của Chúa trên thiên đàng. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta kết nối với Chúa, và Ngài tác động đời sống hàng ngày của chúng ta vượt quá sự hiểu biết của chúng ta.

Tôi tin sự cầu nguyện là một trong những quyền năng lớn lao nhất sẵn có trong cả vũ trụ. Câu đó nghe có vẻ là một câu nói can đảm, nhưng đúng như vậy!

Sự cầu nguyện mở cánh cửa để Chúa làm việc. Đó là hành động mà bạn và tôi có thể tham gia trên đất khi chúng ta cần quyền năng của thiên đàng bước vào đời sống chúng ta và đem sự khôn ngoan, hướng dẫn, sự khích lệ và một sự đột phá kỳ diệu. Sự cầu nguyện kết nối chúng ta với quyền năng của Chúa-đó là lí do cầu nguyện là sức mạnh lớn lao hơn bất cứ mọi thứ khác mà chúng ta có thể tưởng tượng. Ngay cả Chúa Giê-su cũng cần cầu nguyện và nhận quyền năng này khi Ngài ở trên đất.

Chỉ có quyền năng của Chúa mới đem đến bình an và sự vui mừng, ban khôn ngoan, chuyển giáo giá trị và mục đích cho đời sống một con người và làm đủ thứ phép lạ.

Bạn có muốn nhìn thấy quyền năng đó làm việc trong đời sống bạn không? Vậy hãy ưu tiên cầu nguyện.

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, quyền năng của sự cầu nguyện là tuyệt đối phi thường. Con muốn kết nối với Ngài và nhìn Ngài làm việc trong đời sống con, nên bây giờ con cam kết ở trong trạng thái liên tục cầu nguyện với Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon