Cách Để Phát Triển Các Ân Tứ

Cách Để Phát Triển Các Ân Tứ

1 Cô-rinh-tô 12:11, “Tất cả những ân tứ trên đều do cùng một Đấng là Đức Thánh Linh hành động, Ngài phân phối cho mỗi người tùy ýNgài.”

Lúc nào người ta cũng hỏi tôi cách để khám phá và phát triển các ân tứ Chúa đã ban cho họ. Đây là một vài bước hữu ích mà tôi đã khám phá:

  • Tập trung vào các thế mạnh Chúa ban cho bạn. Tập trung vào các thế mạnh sẽ giúp bạn hoàn tất sự kêu gọi Chúa đã đặt trên đời sống bạn.
  • Thực hành ân tứ của bạn. Tìm việc mà bạn thích làm và làm tốt, và cứ làm đi làm lại. Bạn có muốn biết điều gì sẽ xảy ra không? Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn về bản thân mình vì bạn sẽ không cảm thấy thất bại.
  • Can đảm để trở nên khác biệt. Sự bất hạnh đến khi bạn cố giống ai đó mà không chấp nhận con người độc đáo của bạn.
  • Học xử trí với sự phê bình. Bạn phải có đủ tự tin vào con người của bạn trong Christ rằng bạn có thể lắng nghe người khác và mở ra với sự thay đổi mà không cảm thấy bạn phải đồng ý với quan điểm của họ hoặc đạt được sự ủng hộ của họ.

Chúa đã trồng sự vĩ đại trong bạn. Hãy để hôm nay là sự khởi đầu của một chuyến phiêu lưu vĩ đại khi bạn bước ra và sử dụng các ân tứ Ngài đã ban cho bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn phát huy và khai triển các ân tứ Ngài đã ban cho con. Xin ban cho con sự can đảm để theo Ngài và phát triển các ân tứ và khả năng Ngài đã đặt trong con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon