Chúa Có Kế Hoạch Tuyệt Vời Chỉ Cho Bạn!

Chúa Có Kế Hoạch Tuyệt Vời Chỉ Cho Bạn!

Galati 6:4, “Nhưng mỗi người nên xem xét việc làm của chính mình rồi sẽ thấy hãnh diện, nhưng chỉ vì chính mình chứ không phải vì so sánh với người khác.”

Chúng ta cần tránh việc so sánh bản thân với bất kỳ một người nào khác, vì Chúa không muốn chúng ta thất vọng và cảm thấy không xứng đáng với các phước hạnh Ngài muốn ban cho chúng ta.

Việc so sánh cuộc đời của chúng ta với đời sống của người ta là không công bằng với họ và chúng ta. Nó không công bằng với họ vì nếu chúng ta ghen tị với thứ họ có, cái họ biết, cách họ nhìn…, chúng ta bắt đầu tức giận họ. Rồi chúng ta không còn có thể trân trọng họ với tư cách là những người tuyệt vời Chúa đã dựng nên họ trở thành. Sự so sánh không công bằng với chúng ta vì nói giới hạn kế hoạch của Chúa cho cuộc đời chúng ta. Sự so sánh nói với Chúa, “Con muốn giới hạn công việc của Ngài trong đời sống con tới đây thôi, không thêm. Con chỉ muốn được như người này thôi.”

Nhưng Chúa có một kế hoạch cho mỗi chúng ta. Kế hoạch của Ngài lớn hơn điều bạn có thể mường tượng. Hãy ngừng xem các kế hoạch của Ngài dành cho người khác để bạn có thể bước đi trong kế hoạch Ngài dành cho bạn và nhận các phước hạnh chúng đem lại.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, xin giúp con dò xét tấm lòng con cách triệt để và phơi bày sự ghen tị, sự tức giận và thất vọng trong con, là những điều đã phát sinh từ sự so sánh bản thân với những người khác. Con muốn trở thành người Ngài muốn con trở thành và sống cuộc đời Ngài dành cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon