Thay Đổi Định Nghĩa Của Bạn Về Sự Cầu Nguyện

Thay Đổi Định Nghĩa Của Bạn Về Sự Cầu Nguyện

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17, “Cầu nguyện không ngừng.”

Bạn đã bao giờ nghe câu Kinh Thánh “Cầu nguyện không ngừng” chưa? Đối với nhiều người, điều đó có vẻ khó khăn và bất năng. Làm sao một người có thể cúi đầu, quỳ gối và cầu nguyện hai mươi bốn giờ một ngày?

Chúng ta cần phải có một định nghĩa chính xác và thực tế hơn về sự cầu nguyện. Ta thường coi sự cầu nguyện là một quá trình rất cụ thể đến nỗi chỉ có thể diễn ra khi chúng ta ở nơi riêng tư và đóng cửa hoàn toàn với thế giới.

Nhưng bạn có nhận ra rằng ngay cả việc hướng suy nghĩ về Chúa cũng được xem là cầu nguyện thầm không? Đúng vậy! Cầu nguyện là thông công với Chúa, nên khi Kinh Thánh nói “Cầu nguyện không ngừng” nghĩa là luôn mở ra để thông công với Chúa. Nó có thể có nghĩa là thời gian cầu nguyện hai tiếng, hoặc đơn giản như nhận thức về sự hiện diện của Ngài khi bạn sống qua một ngày.

Chúa không biến sự cầu nguyện thành phức tạp. Ngài định cho sự cầu nguyện trở thành một phần không thể thiếu, liên tục của đời sống hàng ngày của chúng ta. Nên hôm nay, hãy thay đổi định nghĩa của bạn về sự cầu nguyện, và bạn có thể kinh nghiệm sự vui mừng đến từ sự thông công liên tục với Chúa, Đấng yêu thương bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, xin giúp con thay đổi định nghĩa của mình về sự cầu nguyện và chỉ cho con những cách để thông công với Ngài mỗi ngày. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện liên tục của Ngài trong đời sống con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon