Bạn Có Bao Giờ Cảm Thấy Người Ta Rất Cần Bạn?

Bạn Có Bao Giờ Cảm Thấy Người Ta Rất Cần Bạn?

Phi-líp 2:3, “Đừng làm điều gì vì tham vọng ích kỷ hoặc hư vinh nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình.”

Phi-líp 2:3 nói hãy xem người khác hơn mình. Đức Thánh Linh muốn phát triển trong chúng ta một ước ao để xem người khác và đáp ứng nhu cầu của họ hơn chúng ta. Tuy nhiên, sống như thế này đôi khi rất nhàm chán. Chúng ta hãy đối diện nó-tất cả chúng ta đều có những ngày chúng ta không muốn phá lệ để giúp đỡ người khác.

Đôi khi tôi cảm thấy bị ngợp khi cố gắng giúp đỡ người khác theo cách tôi nghĩ mình nên giúp. Có lúc, dừng như tất cả thành viên gia đình đều cần tôi, nhân viên cần tôi, bạn bè cần tôi-tất cả họ đều cần tôi theo những cách khác nhau.

Tôi có bao giờ cảm thấy người ta rất cần mình không ư? Có! Nếu bạn như vậy cũng không sao. Lúc này lúc khác chúng ta đều cảm thấy bị ngợp. Nhưng ta phải nhớ rằng Chúa ban cho chúng ta ân sủng để làm bất cứ việc gì Chúa bảo chúng ta làm.

Khi bạn cảm thấy mệt mỏi cố gắng đáp ứng các nhu cầu của người khác, hãy trở lại Phi-líp 2:3 và xin Thánh Linh giúp đỡ bạn. Hãy hạ mình trước Chúa và Ngài sẽ thêm sức cho bạn để bạn ở đó vì những người trong cuộc đời bạn mà Ngài đang bảo bạn giúp.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn xem người khác hơn bản thân mình. Khi con tranh chiến, thiếu khao khát để giúp người khác và khi cảm thấy bị choáng ngợp, xin ban cho con ân sủng của Ngài và sức mạnh để yêu và giúp đỡ những người Chúa bảo con giúp đỡ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon