Nhiều Loại Ân Huệ Khác Nhau

Nhiều Loại Ân Huệ Khác Nhau

Nguyện ơn Chúa, là Đức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi; Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi; Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi. THI THIÊN 90:17

Có sự khác biệt giữa ân huệ tự nhiên và siêu nhiên. Ân huệ tự nhiên có thể kiếm được, nhưng ân huệ siêu nhiên thì không.

Nếu bạn làm việc lâu và chăm chỉ, thì bạn có thể khiến mọi người thích và chấp nhận bạn. Nhưng sự chấp nhận đó phải được duy trì theo cách mà nó đã đạt được. Luôn luôn phải nói và làm tất cả những điều đúng đắn để được lòng mọi người là một hình thức trói buộc.

Nếu chúng ta chọn đi theo Chúa thay vì con người, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta ân huệ của Ngài. Đó là món quà của ân điển Ngài và không thể kiếm được. Chúa không muốn chúng ta lãng phí thời gian và sức lực để cố tìm kiếm ân huệ; Ngài muốn chúng ta tin cậy Ngài. Khi Chúa ban ân huệ cho chúng ta, những điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra. Cánh cửa cơ hội sẽ mở ra. Cuối cùng, bạn sẽ nhận được lợi ích và phước hạnh mà bạn không kiếm được hoặc không xứng đáng có.

Chúng ta có thể cầu nguyện hàng ngày để được Chúa ban ân huệ siêu nhiên. Đó là một món quà của Chúa đến bởi ân điển qua đức tin của chúng ta. Hãy cầu xin, và cứ tiếp tục cầu xin và bạn sẽ nhận được!


Khi chúng ta biết mọi thứ mình có và vui hưởng đều là món quà từ Chúa, là kết quả của ân huệ siêu nhiên của Ngài dành cho chúng ta, thì không còn gì ngoài việc nói: “Cảm ơn Ngài, Chúa ôi.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon