Việc Lành So Với Ân Điển

Việc Lành So Với Ân Điển

Nên đang khi chúng ta chết (bị giết) vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ [Ngài đã ban cho chúng ta sự sống của Đấng Christ, sự sống mới mà Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại] — ấy là nhờ ân điển (ân huệ và sự thương xót của Ngài mà bạn vốn không xứng đáng) mà anh em được cứu (được giải cứu khỏi sự phán xét và được dự phần sự cứu rỗi của Đấng Christ).Ê-PHÊ-SÔ 2:5

Chúng ta thường thất vọng bởi vì chúng ta đang cố gắng sống bởi việc làm của chính mình, trong khi sự sống của chúng ta được hình thành và thiết kế bởi Đức Chúa Trời để sống bởi ân điển. Chúng ta càng cố tìm ra những việc cần làm để giải quyết những vấn đề của mình, thì chúng ta sẽ càng trở nên bối rối, khó chịu và thất vọng.

Khi bạn rơi vào một tình huống thất vọng, chỉ cần dừng lại và nói: “Lạy Chúa, xin ban ân điển cho con (sức mạnh và khả năng của Ngài).” Sau đó hãy tin rằng Chúa đã nghe lời cầu nguyện của bạn và đang đáp lời và giải quyết tình huống.

Đức tin là ống dẫn mà qua đó bạn và tôi nhận được ân điển của Chúa. Nếu chúng ta cố làm mọi việc theo ý mình, mà không mở lòng đón nhận ân điển của Chúa, thì cho dù chúng ta có đức tin đến đâu, chúng ta vẫn sẽ không nhận được điều chúng ta cầu xin.

Chúng ta có thể tin và trông cậy vào ân điển của Chúa. Ngài ở gần chúng ta, Ngài biết những gì chúng ta đang đối diện trong mọi tình huống cuộc sống, và Ngài sẽ giải quyết mọi việc theo cách tốt nhất nếu chúng ta đủ tin cậy cho phép Ngài hành động.


Hãy nhớ rằng không phải nhờ quyền năng hay sức mạnh, nhưng nhờ Thánh Linh mà chúng ta chiến thắng kẻ thù.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon