Bạn Có Thể Chiến Thắng Cuộc Chiến Hôm Nay

Rô-ma 8:6, “Vì tâm trí theo xác thịt là sự chết, còn tâm trí theo Thánh Linh là sự sống và bình an.”

Ngay bây giờ, bạn và tôi đang ở giữa một cuộc chiến. Đó là chiến tranh thuộc linh, chúng ta chiến đấu chống lại những kẻ lãnh đạo, giới thẩm quyền, và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm này cùng những thần linh gian ác trên các tầng trời. (Ê-phê-sô 6:12). Chúng ta cần có tâm trí của Thánh Linh để chiến thắng cuộc chiến này.

Thật buồn, có nhiều tín hữu hoạt động với tâm trí xác thịt. Nhưng nếu chúng ta muốn sống theo một cách có thể thay đổi thế giới của chúng ta, thì chúng ta phải ngừng sống trong xác thịt và bắt đầu sống trong Thánh Linh.

Mỗi một người chúng ta cần liên tục thực hiện các sự điều chỉnh để bắt các ham muốn xác thịt phục dưới sự kiểm soát của Thánh Linh và không để cảm xúc hoặc cảm giác cai trị chúng ta. Kinh Thánh giải thích rằng tâm linh tranh chiến với xác thịt và xác thịt tranh chiến với tâm linh, vì thế chúng liên tục đối kháng với nhau.

Đó là một cuộc chiến! Ma quỷ ghét chúng ta, và hắn liên tục làm việc thêm giờ, cố bảo đảm rằng chúng ta nhượng bộ xác thịt.

Cuối cùng, bạn là người quyết định ai sẽ chiến thắng trong cuộc đời của bạn. Tin mừng là bạn không cần phải phục dưới xác thịt của bạn. Bạn có thể sống trong Thánh Linh, bắt xác thịt thay đổi theo ý muốn của Ngài. Bạn có thể chiến thắng cuộc chiến hôm nay!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn chiến thắng cuộc chiến hôm nay. Con muốn có tâm trí của Thánh Linh, tâm trí yêu thương và bình an. Con chọn Thánh Linh của Ngài hôm nay. Xin giúp con bắt xác thịt con khế hiệp với ý muốn của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon