Bạn Không Bao Giờ Một Mình

Bạn Không Bao Giờ Một Mình

Phục Truyền 31:8, “Chính CHÚA sẽ đi trước ông và Ngài luôn ở với ông; Ngài không bao giờ xa lìa hay rời bỏ ông đâu. Ông đừng sợ hãi, đừng nản lòng.”

Sự đau buồn và cô đơn là những nan đề chính mà người ta đối diện. Hai nan đề này thường đi đôi với nhau vì nhiều người đau buồn vì cớ cô đơn. Trong chức vụ của chúng tôi, chúng tôi thường nhận các nhu cầu cầu nguyện cho những người đang tranh chiến với sự cô đơn.

Lời Chúa nói rõ là chúng ta không một mình. Ngài muốn giải cứu, an ủi và chữa lành chúng ta. Nhưng khi bạn gặp những sự mất mát đau đớn trong cuộc đời của mình, bạn có thể không còn nhìn thấy lẽ thật đơn giản này.

Satan muốn bạn tin bạn chỉ có một mình. Hắn muốn bạn tin rằng không ai hiểu cảm giác của bạn, nhưng hắn là một kẻ nói dối. Ngoài việc Chúa ở với bạn, nhiều anh chị em của bạn trong Đấng Christ hiểu những gì tâm trí và cảm xúc của bạn đang trải qua (xem 2Cô-rinh-tô 1:3-4).

Bây giờ bạn không chỉ có một mình, và sẽ không bao giờ một mình, dù bạn đối diện điều nào đi nữa.

Có thể bạn không hiểu nhiều khi bạn đang tổn thương và nỗi đau mất mác đang giằng xé trong tâm hồn bạn, nhưng bạn hãy biết và nắm chắc vào lẽ thật này: Chúa yêu bạn, và Ngài có một tương lai tốt lành cho bạn. Hãy hy vọng nơi Ngài và tin cậy Ngài đảo sự than khóc của bạn thành sự vui mừng (xem Ê-sai 61:1-3).


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, không phải lúc nào con cũng có thể thấy lẽ thật trong lúc đau đớn và cô đơn, nhưng con biết Ngài không bao giờ bỏ con. Xin giúp con nhớ Ngài ở gần, và ban cho con những tình bạn với các Cơ Đốc nhân, những người khích lệ con tìm kiếm Ngài nhiều hơn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon