Chúa Là Sức Mạnh Của Bạn

Chúa Là Sức Mạnh Của Bạn

Ê-phê-sô 6:10, “Sau hết, anh chị em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức mạnh quyền năng của Ngài.”

Chúng ta phải nhận ra rằng một phần kế hoạch của Satan đối với tín hữu là làm cho họ mệt mỏi. Đa-ni-ên 7:25 mô tả sinh động một

khải tượng mà tiên tri Đa-ni-ên đã nhận được: áp bức dân thánh của Ngài.

Nhưng Chúa muốn bạn vững lòng. Rô-ma 8:37 cho các Cơ Đốc nhân tin mừng này: “Nhưng trong tất cả những điều này chúng ta hoàn toàn chiến thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta.” “Hoàn toàn chiến thắng” có nghĩa trước khi nan đề bắt đầu, chúng ta biết ai là người thắng rồi. Tôi thích cái đó, bạn thì sao?

Chúng ta có thể định trong lòng để duy trì mối quan hệ mật thiết như thế với Chúa, qua sự cầu nguyện và Lời Ngài, đến nỗi chúng ta liên tục được thêm sức bởi quyền năng của các lời hứa của Ngài. Sự thân mật với Chúa sản sinh những Cơ Đốc nhân mạnh mẽ, tồn tại lâu hơn ma quỷ.

Hãy sống cuộc đời hoàn toàn tin quyết vào sức mạnh của Chúa và không sợ các thử thách, là những thứ có thể sản sinh các cơ đốc nhân nhát gừng và các thánh đồ nhu nhược.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, chỉ mình Ngài là sức mạnh của con, con sẽ không để Satan biến con thành một Cơ Đốc nhân yếu đuối, nhưng con sẽ cứ mạnhmẽ qua sự thân mật với Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon