Đủ Tốt

Đủ Tốt

Ê-sai 53:11, “Do sự thống khổ của linh hồn mình người sẽ thấy ánh sáng. Nhờ sự hiểu biết của mình người sẽ hài lòng. Người công chính tức là tôi tớ Ta sẽ làm cho nhiều người được công chính và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ.”

Đối với nhiều người trong chúng ta, nan đề lớn nhất của chúng ta là chúng ta không thích bản thân mình và cái nhìn hướng ngoại méo mó khiến ta khó tin rằng Chúa yêu chúng ta.

Trong nhiều năm, tôi đã tranh chiến với nan đề này. Tôi đã dành 75 phần trăm thời gian của mình cố gắng thay đổi bản thân, nhưng thật ra tất cả những gì tôi làm là gây căng thẳng cho bản thân trong khi ma quỷ liên tục khiến tôi cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Tôi đã không bao giờ cảm thấy đủ tốt.

Ê-sai 53 nói khi Chúa Giê-su chết cho tội lỗi của chúng ta, Ngài cũng gánh mặc cảm tội lỗi của chúng ta. Ngài rất yêu chúng ta đến nỗi đã trả giá để chúng ta không phải chịu đựng những cảm giác định tội kinh khủng. Nếu chúng ta đến với Chúa và thành thật xin Ngài tha thứ thì Ngài tha thứ, vì thế không có lí do gì để sống với sự định tội.

Chúa yêu bạn, và Ngài muốn bạn tin và nhận tình yêu đó mọi lúc. Ngài cũng muốn bạn tự do khỏi mặc cảm tội lỗi và định tội. Chúa nói bạn là đủ tốt. Hãy chấp nhận điều đó hôm nay và sống cuộc đời đắc thắng.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, Con Ngài đã mang lấy mặc cảm tội lỗi và sự hình phạt của con, và trong Đấng Christ con là đủ tốt. Con tin điều đó ngày hôm nay, và con không sống với gánh nặng mặc cảm tội lỗi và định tội. Con cầu xin và nhận sự tha thứ của Ngài cho các tội lỗi của con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon