Bạn Không Thể Áp Đặt Chúa

Bạn Không Thể Áp Đặt Chúa

Ê-phê-sô 1:4, “Trước khi sáng tạo vũ trụ, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Chúa Cứu Thế để chúng ta trở nên thánh hóa không có gì đáng trách trước mặt Ngài.”

Ngày hôm nay, tôi muốn nhắc bạn về một điều tôi xem là quan trọng với sức khỏe của bạn: Bạn không phải là sự ngạc nhiên với Chúa. Ngài đã biết Ngài có gì khi Ngài chọn bạn, cũng như Ngài đã biết Ngài có gì khi Ngài chọn tôi.

Kinh Thánh nói Chúa chọn lựa chúng ta để thuộc riêng về Ngài! Bạn không tình cờ xuất hiện vào một ngày nọ. Và Chúa đã không quyết định dung thứ bạn.

Bạn không thể làm phiền Chúa, vì Ngài đã chọn bạn…bạn không thể áp đặt Ngài! Chúa không ngạc nhiên khi bạn có nan đề. Mà Ngài luôn nhắc bạn là đã đi xa đến đâu, bạn làm tốt đến đâu, bạn quý giá thế nào trong mắt Ngài và Ngài yêu thương bạn nhiều thế nào.

Chúa đã biết các yếu điểm của bạn, mỗi lỗi lầm bạn có, mỗi lần bạn thất bại, nhưng Ngài vẫn nói, “Ta muốn con.” Ê-phê-sô 1:5 tuyên bố Ngài đã định bạn trước để được nhận làm con của Ngài. Chúa là Cha của bạn! Có Ngài ở bên cạnh bạn thì mọi sự buộc phải có kết thúc phúc hậu mà thôi.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, tình yêu của Ngài làm con kinh ngạc. Là Cha của con, Ngài đã chọn con trước khi thế giới được tạo dựng. Dù con lỗi lầm đến đâu con biết Ngài vẫn muốn con. Cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của Ngài!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon