Chấp Nhận Bản Thân Nhiều Hơn

Chấp Nhận Bản Thân Nhiều Hơn

Phi-lê-môn 1:6, “Tôi cầu xin rằng lòng rộng lượng từ đức tin của anh sẽ giúp anh hiểu biết sâu xa hơn tất cả những phúc lành mà chúng ta có trong Chúa Cứu Thế.”

Có thể bạn không đánh giá cao về bản thân, nhưng Chúa muốn bạn biết bạn là ai trong Christ và thích bản thân. Đây là năm mẹo giúp bạn chấp nhận bản thân nhiều hơn và sự tự tin của bạn khi biết bạn là ai trong Christ:

  • Đừng bao giờ nói tiêu cực về bản thân. Sự truyền thông đức tin của bạn được hiệu quả nhờ nhận thức mỗi điều tốt ở trong bạn qua Chúa Giê-su Christ, chứ không nhờ tập trung vào các yếu điểm và thiếu sót của bạn.
  • Tránh so sánh bản thân với người khác. Phi-e-rơ đã gặp phải trở ngại này khi ông so sánh bản thân với một môn đồ khác. Ông nói, “Lạy Chúa, còn anh này thì sao?” Đức Giê-su đáp: “Nếu Ta muốn anh ấy sống mãi cho tới khi Ta đến thì liên hệ gì đến con? Phần con, hãy theo Ta!” (Giăng 21:21-22). Chúng ta không được kêu gọi để so sánh, chỉ việc quan sát thôi.
  • Hãy để Chúa quyết định giá trị của bạn. Hãy nhớ, vì cớ Chúa Giê-su, bạn đã được Ngài chấp nhận.
  • Có cái nhìn đúng về các thiếu sót của bạn. Nhìn thấy chỗ bạn cần cải thiện là việc tốt, nhưng hãy đảm bảo bạn trân trọng sự tiến bộ của mình.

Khám phá căn nguyên của sự tự tin của bạn. Nếu bạn đặt sự tin quyết nơi Chúa, chắc chắn bạn sẽ có một thái độ lành mạnh. Hãy làm hết sức mình, và để Chúa lo kết quả.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì Ngài chấp nhận con khi con gặp khó khăn chấp nhận chính mình. Xin giúp con nhìn nhận các phẩm chất tốt Ngài đã ban cho con và có cái nhìn đúng về các thiếu sót của con khi con tìm sự tự tin trong Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon