BẠN CÓ ĐÓI KHÁT CHÚA NHIỀU HƠN?

Vì Ngài đã làm thỏa mãn linh hồn khao khát, và làm no nê linh hồn đói lả bằng các thức ăn ngon. (Thi Thiên 107:9)

Khi chúng ta đói chúng ta nỗ lực nhiều để có thức ăn. Chúng ta nghĩ về thức ăn, nói về nó, đi tới tiệm để mua nó và cẩn thận chuẩn bị thức ăn. Tôi tin rằng nếu chúng ta đói khát Chúa nhiều hơn trong đời sống của chúng ta, chúng ta nên hành xử giống vậy. Chúa đã phán rằng chúng ta nên tìm kiếm Ngài với cả tấm lòng một cách siêng năng, với sự nhiệt thành, sốt sắng và hết sức nghiêm túc.

Chúng ta dành nhiều thì giờ mỗi tuần vào thức ăn tự nhiên, nhưng chúng ta để bao nhiêu thì giờ vào thức ăn thuộc linh? Tôi ước lượng phần lớn chúng ta dành tối thiểu mười bốn tiếng một tuần để tìm, chuẩn bị và ăn thức ăn tự nhiên. Chúng ta phải thành thật hỏi bản thân chúng ta dành bao nhiêu thì giờ tìm kiếm Chúa và học biết về Ngài. Chúng ta gần gũi Chúa mức độ nào tùy thuộc vào việc chúng ta sẵn lòng dành bao nhiêu thì giờ đầu tư vào việc phát triển mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Thời gian là giá trị với tất cả chúng ta và chúng ta nên dùng nó vào những việc quan trọng nhất với chúng ta. Bạn có thể lãng phí thì giờ của mình hay đầu tư thì giờ của bạn; đó là lựa chọn của bạn. Điều gì chúng ta lãng phí là chúng ta đã mất đi, nhưng điều gì chúng ta đầu tư thì chúng ta nhận lại được lợi tức.

Tôi nhiệt tình khuyên bạn dành thì giờ tìm kiếm Chúa ít nhất bằng thì giờ bạn tìm thức ăn tự nhiên, và bạn sẽ sớm được đầy dẫy sự khôn ngoan và sự hiện diện của Ngài. Bạn sẽ tìm thấy sự thỏa nguyện mà bạn chưa bao giờ biết trước đây khi Ngài đổ đầy linh hồn bạn bằng chính Ngài.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY : Chỉ có Chúa đổ đầy linh hồn đói khát, vì thế hãy ưu tiên Ngài trong lịch trình của bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon