BẠN CÓ KHÓ NGHE?

Tôi nói thế không phải vì thiếu thốn, vì tôi đã tập thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi biết thế nào là nghèo túng, thế nào là sung túc. Trong mỗi nơi và mọi hoàn cảnh tôi đã học được bí quyết để sống no đủ hay đói khát, sung túc hay thiếu thốn. (Phi-líp 4:11-12)

Chúng ta luôn sẵn lòng đi theo Thánh Linh vào các phước hạnh, nhưng chúng ta có thể bị nghễnh ngãng nếu sự dẫn dắt của Ngài có nghĩa chúng ta sẽ không có điều chúng ta muốn.

Sau sự cải đạo và báp-tem trong Thánh Linh, Phao-lô đã nghe từ Thánh Linh về một số khó khăn mà ông buộc phải chịu đựng (xem Công Vụ 9:15-16). Phao-lô đã trải qua nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng ông cũng được phước trong quãng đời của mình. Ông đã viết phần lớn Tân Ước dưới sự thần cảm thiên thượng. Ông đã nhìn thấy các khải tượng, nhận các sự thăm viếng của thiên sứ và nhiều điều tuyệt vời khác. Ông cũng phải đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh khi các sự việc không đầy dãy phước hạnh cho lắm. Ông đã nghe và vâng theo tiếng của Chúa dù thuận tiện hay bất tiện, thoải mái hay không thoải mái, dù lợi thế hay bất lợi.

Trong các câu của ngày hôm nay, Phao-lô đã viết về việc thỏa lòng dù ông đang vui hưởng các phước hạnh hay đối diện các sự tranh chiến. Trong câu tiếp theo, ông đã tuyên bố là ông có thể làm mọi sự qua Đấng Christ, Đấng đã ban sức mạnh cho ông. Ông được thêm sức cho những thời điểm tốt đẹp, để vui hưởng chúng và giữ thái độ đúng và cũng được thêm sức cho những thời điểm khó khăn, để chịu đựng chúng và giữ thái độ đúng giữa những khó khăn đó nữa.

Thánh Linh dẫn dắt chúng ta trong những thời điểm tốt đẹp lẫn trong các thời điểm khó khăn. Chúng ta có thể hy vọng ở Ngài bất kể chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời chúng ta.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Chúa vẫn y nguyên bất kể các hoàn cảnh của chúng ta, và Ngài lúc nào cũng đáng chúng ta ca ngợi và lòng biết ơn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon