Chịu Đựng Như Chúa Giê-su

Chịu Đựng Như Chúa Giê-su

Hê-bơ-rơ 12:2, “Hãy chú tâm, hướng về Đức Giê-su là Đấng Tác Giả và hoàn thành của đức tin. Vì niềm vui mừng đặt trước mặt, Ngài chịu đựng thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, nên được ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời.”

Thường mọi thứ đều có hai mặt. Thập tự giá có hai mặt: mặt đóng đinh và mặt sống lại. Chúa Giê-su đã phải chịu đựng một mặt để có được mặt kia. Nhưng nếu Ngài đã không chịu khổ, thì tất cả chúng ta sẽ không có Đấng Cứu Thế và không có sự tha thứ các tội lỗi của chúng ta.

Hê-bơ-rơ 12:2 nói rằng Chúa Giê-su, vì sự vui mừng giành được phần thưởng phía bên kia của thập tự-sự sống lại-đã chịu đựng sự đau đớn. Giống như Chúa Giê-su, chúng ta phải chịu đựng những điều khó khăn. Định nghĩa của tôi về sự chịu đựng là “dai hơn ma quỷ; bền đổ đủ lâu nhằm để cho sự thử thách làm bất cứ điều gì nó sẽ làm trong cuộc đời chúng ta và đi từ mặt này của thập tự sang mặt bên kia.”

Dù chúng ta bị một hoàn cảnh bất ngờ ập đến, chịu khổ vì đã làm điều sai trái hay vì chống cự sự cám dỗ và tội lỗi bằng cách làm điều đúng, chúng ta sẽ phải trải qua điều này điều kia. Nhưng sự vui mừng đang chờ đợi bạn, sau khi vượt qua những thời điểm khó khăn, vui vì nhận được phần thưởng-kết quả mỹ mãn.

Ngày hôm nay, bạn hãy được khích lệ qua cách mà Chúa Giê-su chịu đựng các thử thách. Ngài biết sự vui mừng ở trước mặt Ngài và bền đỗ cho đến cuối cùng. Ngài đã ban cho bạn quyền năng để làm điều tương tự.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn chịu đựng như Chúa Giê-su. Xin giúp con có tầm nhìn về niềm vui khi đạt được phần thưởng đang chờ đợi con, để con chịu đựng bất cứ thử thách nào đến với con bởi ân sủng của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon