Kẻ Hạ Mình Sẽ Được Giúp Đỡ

Kẻ Hạ Mình Sẽ Được Giúp Đỡ

1 Phi-e-rơ 5:6, “Bởi đó, anh chị em hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ Ngài sẽ nâng anh chị em lên.”

Vì Chúa Giê-su mời gọi chúng ta trao mọi lo lắng của chúng ta cho Ngài, tại sao quá nhiều người trong chúng ta không chịu buông nó đi? Có thể ta không biết mình khổ sở thể nào khi mang gánh nặng lo lắng.

Cách duy nhất để có chiến thắng trong đời sống chúng ta là làm theo sự khôn ngoan của Chúa, và Ngài nói chúng ta phải chấm dứt lo lắng nếu muốn có bình an. Nên khi mọi chuyện đến với chúng ta mà khiến chúng ta lo lắng, chúng ta cần sự giúp đỡ của Chúa. Làm sao để có sự giúp đỡ đó? 1 Phi-e-rơ 5:6 nói chúng ta cần hạ mình.

Điều đó rất rõ ràng và đơn giản, thế nhưng một số người tiếp tục tranh chiến vì họ quá cứng đầu không chịu xin giúp đỡ. Nhưng kẻ hạ mình được giúp đỡ. Nên nếu cách của bạn không hiệu quả, tại sao không thể cách của Chúa?

Khi chúng ta hạ mình và xin Chúa giúp đỡ, thì Ngài có thể khai phóng quyền năng của Ngài trong các hoàn cảnh của chúng ta. Nên hôm nay hãy hạ mình và để Ngài lo cho các lo lắng của bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con biết không thể tự mình xử trí cuộc đời êm xuôi, nên hôm nay con hạ mình và xin Ngài giúp đỡ. Con tin cậy Ngài và để Ngài kiểm soát đời sống con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon