Tình yêu không đố kỵ hay ghen tuông

Tình yêu không đố kỵ hay ghen tuông

Tình yêu thương hay nhẫn nhục, tình yêu thương nhân từ, không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo. 1 CÔRINHTÔ 13:4

Kinh thánh cho chúng ta biết rằng tình yêu không phải là đố kỵ hay ghen tuông, nhưng ghen tuông là một điều nhỏ nhặt có thể dễ dàng lẻn vào cuộc sống của chúng ta nếu chúng ta không cẩn thận. Tôi đã khám phá ra cách tốt nhất để vượt qua sự đố kỵ hay ghen tị là thừa nhận điều đó. Khi bạn bắt đầu cảm thấy ghen tị, hãy thành thật với Chúa và cầu xin Ngài giúp bạn sống thoát khỏi nó.

Tôi phải thừa nhận, giống như hầu hết mọi người, tôi đã đôi lần phải đối mặt với sự ghen tị trong đời. Có những ngày tôi nghe nói về một phước lành mà một người nào đó đã nhận được và tôi nghĩ, Khi nào điều đó sẽ xảy ra cho mình? Nhưng tôi đã học được rằng khi những ý nghĩ như thế xuất hiện trong đầu, tôi cần phải mở miệng ngay lập tức và nói: “Chùc mừng cho người đó, và từ chối ghen tị và đố kỵ”.

Dấu hiệu của sự trưởng thành thuộc linh—của việc sống trong mối thông công mật thiết với Đức Chúa Trời—là chọn ban phước cho người khác và không sợ họ vượt lên trước mình. Chúng ta có thể chọn không ghen tị với bất kỳ ai về ngoại hình, tài sản, học vấn, địa vị xã hội, tình trạng hôn nhân, quà tặng và tài năng, công việc hoặc bất cứ điều gì khác, bởi vì điều đó sẽ chỉ cản trở phước hạnh của chính chúng ta.


Hãy tin vào những món quà và ân tứ mà bạn có. Chúa đã ban cho bạn mọi thứ bạn cần để hoàn thành sự kêu gọi của Ngài trên cuộc đờ

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon