Một trái tim sáng suốt

Một trái tim sáng suốt

Hãy hết lòng tin cậy CHÚA, chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình, Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng. Châm ngôn 3: 5-6

Những người có xu hướng suy nghĩ quá nhiều sẽ gặp khó khăn với niềm tin. Khi chúng ta suy nghĩ quá nhiều về một điều gì đó, lo lắng và ám ảnh về cách chúng ta có thể khắc phục một vấn đề hoặc tạo ra một cơ hội, thì chúng ta thường tin cậy vào chính mình thay vì tin cậy vào Chúa.

Tôi từng là học sinh hạng A, trưởng nhóm suy nghĩ quá nhiều. Tôi đã phải có tất cả mọi thứ tìm ra. Tôi đã phải có một kế hoạch tất cả được thực hiện để được hạnh phúc. Tôi liên tục hỏi: “Tại sao, Chúa ơi, tại sao? Khi nào, Chúa ơi, khi nào?” Rồi một ngày nọ, Chúa phán với lòng tôi rằng: “Chừng nào ngươi còn tiếp tục sống trong lý luận, thì ngươi sẽ không bao giờ có sự sáng suốt.”

Sự sáng suốt bắt đầu từ trái tim và tiến lên và soi sáng tâm trí. Chừng nào tâm trí tôi còn bận lý luận ngoài Đức Thánh Linh và trái ngược với lẽ thật trong Lời Đức Chúa Trời, thì Chúa Giê-xu không thể hiểu được tôi. Ngài muốn chúng ta sử dụng trí óc để suy luận, nhưng Ngài muốn chúng ta suy luận theo cách phù hợp với Lời Ngài và để Ngài kiểm soát.
Tôi đã khám phá ra rằng tôi có thể lý luận trong đầu về một vấn đề cho đến khi nó bắt đầu làm tôi bối rối, và khi điều đó xảy ra, đó là dấu hiệu cho tôi để nó qua đi và chờ đợi Chúa mặc khải cho tôi điều mà chỉ Ngài mới có thể chỉ cho tôi.


Nếu chúng ta cố gắng tìm hiểu tại sao mọi thứ xảy ra trong cuộc sống, chúng ta sẽ không bình yên trong tâm hồn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon