Bạn có thể thành thật với chúa

Bạn có thể thành thật với chúa

Ngày kia, tại một địa điểm nọ, Đức Giê-su vừa cầu nguyện xong, một môn đệ nói: “Thưa Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như Giăng đã dạy môn đệ mình.” Luca 11:1

Đời sống cầu nguyện thành công không phát triển trong một sớm một chiều và cũng không thể sao chép từ người khác. Chúa có một kế hoạch riêng cho mỗi người chúng ta. Chúng ta không phải lúc nào cũng làm theo những gì người khác đang làm và mong đợi nó hiệu quả với mình. Đời sống cầu nguyện của chúng ta tiến bộ – nó tiến triển khi chúng ta tiến lên.

Thường thì những lời cầu nguyện của chúng ta quá mơ hồ, nghĩa là chúng không được bày tỏ rõ ràng. Khi cầu nguyện, chúng ta có thể rõ ràng và thành thật với Chúa. Kinh thánh dạy rằng chúng ta có thể cầu nguyện cách dạn dĩ, mong đợi và cụ thể. Cha trên trời của bạn yêu thương bạn, vì vậy bạn có thể đến ngôi ân điển cách dạn dĩ, tự tin và can đảm (Hê-bơ-rơ 4:16).

Nếu bạn cần giúp đỡ trong đời sống cầu nguyện, hãy thành thật với Chúa. Hãy nói với Ngài những nhu cầu của bạn. Ngài sẽ giúp bạn nếu bạn cầu xin Ngài sẽ làm thành. Giống như các môn đồ, chỉ cần hỏi: “Lạy Chúa, xin dạy con cầu nguyện.”


Chìa khóa thiết yếu trong sự cầu nguyện là tin cậy nhiều hơn vào danh Chúa Giê-su và bớt tin tưởng vào bản thân hoặc bất kỳ ai khác để giải quyết các vấn đề của mình. Có Quyền năng trong Danh của Chúa Giêsu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon