Luôn chọn cuộc sống

Luôn chọn cuộc sống

Vì tâm trí theo xác thịt là sự chết, còn tâm trí theo Thánh Linh là sự sống và bình an. Rôma 8:6

Điều kiện tốt nhất cho tâm trí của chúng ta là—như Phao-lô đã mô tả trong Phi-líp 4:8—trong sạch, đáng yêu và đáng yêu, tử tế và lôi cuốn và duyên dáng, suy nghĩ về những điều đạo đức và xuất sắc. Đây là ý nghĩa của việc có tâm trí của Đấng Christ. Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng điều quan trọng là chúng ta phải nghĩ về những gì mình đang nghĩ.

Nhiều người lầm tưởng rằng nguồn gốc của đau khổ hay rắc rối của họ là một điều gì đó khác với bản chất thực sự của nó. Họ đang đổ lỗi cho một điều kiện bên ngoài khi chính những suy nghĩ bên trong của họ đang gây ra rắc rối cho họ. Nhưng nếu chúng ta chọn “canh chừng” những ý nghĩ của mình, thì chúng ta có thể bắt đầu bắt mọi ý nghĩ làm nô lệ cho sự vâng phục Chúa Giê-xu Christ (2 Cô-rinh-tô 10:5).

Một phần quan trọng của việc đến gần Đức Chúa Trời là trình suy nghĩ của chúng ta cho Ngài. Khi chúng ta làm điều này, Đức Thánh Linh sẽ nhanh chóng nhắc nhở chúng ta nếu tâm trí chúng ta bắt đầu đưa chúng ta đi theo hướng tiêu cực. Quyết định sau đó thuộc về chúng ta—chúng ta sẽ tiếp tục đi theo con đường đó hay chúng ta sẽ chọn suy nghĩ với tâm trí của Đấng Ky Tô? Một lối suy nghĩ dẫn đến thất vọng, tiêu cực và tuyệt vọng, lối suy nghĩ kia dẫn đến cuộc sống. Hãy chọn cuộc sống hôm nay!


Suy nghĩ, lời nói, thái độ và hành động của bạn đều là kết quả của những lựa chọn hàng ngày của bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon