Xử lý sự thất vọng

Xử lý sự thất vọng

Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài. Rôma 8:28

Có nhiều nguyên nhân gây ra sự thất vọng, từ những thất vọng nhỏ cho đến những thất bại lớn, và Sa Tan muốn sử dụng những thất vọng trong cuộc sống của chúng ta để đánh cắp niềm vui của chúng ta. Nó muốn làm chúng ta nản lòng để chúng ta không nhận được tất cả những gì Chúa Giê-xu đã chết để ban cho chúng ta.

Bất kể nguyên nhân của sự thất vọng là gì—về thể chất, tình cảm, tinh thần hoặc thuộc linh—ngay khi chúng ta cảm thấy sự thất vọng đang đến, thì chúng ta có thể chọn để chống lại nó ngay lập tức và thực hiện bất cứ hành động nào mà Chúa hướng dẫn chúng ta thực hiện.

Ngay khi chúng ta bắt đầu cảm thấy thất vọng (đặc biệt nếu đó là vấn đề lặp đi lặp lại), điều quan trọng là chúng ta phải tự nói với chính mình, hôm nay tôi sẽ tập trung vào sự tốt lành của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của tôi. Bất cứ điều gì tôi có thể đã mất chẳng là gì so với tất cả những gì tôi đã đạt được trong Đấng Christ. Khi bạn có thái độ này, nó sẽ giữ cho những sự thất vọng đó không biến thành sự nản lòng và thậm chí là trầm cảm.

Chúa Giê-xu ban cho chúng ta “chiếc áo ngợi khen cho tinh thần nặng nề” (Ê-sai 61:3 KJV). Đây là thứ mà chúng ta có thể chọn để mặc vào thay vì chìm trong tuyệt vọng khi mọi thứ không theo ý mình. Chống lại kẻ thù và đưa ra lựa chọn có ý thức, quyết tâm để vui mừng ngợi khen Đức Chúa Trời ngay cả trong những thời điểm khó khăn sẽ cho phép bạn vượt qua những thất vọng và trở thành một Cơ đốc nhân mạnh mẽ mỗi ngày.


Khi bạn không biết phải làm gì, hãy đứng trên Lời Chúa và công bố những lời hứa của Ngài trên cuộc đời bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon