Được thánh linh dẫn dắt

Được thánh linh dẫn dắt

Tôi muốn nói rằng: Nếu anh chị em sống theo Thánh Linh thì sẽ không thi hành theo dục vọng xác thịt. Galati 5:16

Điều thú vị là trong Ga-la-ti 5:16, Phao-lô không nói rằng những ham muốn hay ham muốn của xác thịt sẽ không còn tồn tại đối với con cái Đức Chúa Trời. Ông nói rằng chúng ta có thể chọn để được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh, và bằng cách đưa ra lựa chọn đó, chúng ta sẽ không nhượng bộ trước những cám dỗ cố gắng tách chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời.

Có nhiều thứ cố gắng dẫn dắt chúng ta—người khác, ma quỷ, xác thịt của chính chúng ta (cơ thể, tâm trí, ý chí hoặc cảm xúc của chúng ta). Có nhiều tiếng nói trên thế giới đang nói với chúng ta, và thường là nhiều tiếng nói cùng một lúc.

Để được sống mật thiết với Thiên Chúa, chúng ta buộc phải chọn để được Chúa Thánh Thần dẫn dắt thay vì những tiếng nói khác. Chỉ một mình Ngài biết ý muốn của Đức Chúa Trời và được sai đến ngự trong mỗi chúng ta, để giúp chúng ta trở thành tất cả những gì Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta trở thành, và để có được tất cả những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta có.

Được Thánh Linh dẫn dắt có nghĩa là Ngài dẫn dắt chúng ta bằng sự bình an và khôn ngoan, cũng như bằng Lời của Đức Chúa Trời. Ngài nói bằng một giọng êm ái, nhỏ nhẹ trong lòng chúng ta khi chúng ta tìm cách sống cuộc đời của mình cho Đức Chúa Trời. Càng đi theo sự dẫn dắt của Ngài, chúng ta càng chiến thắng trong cuộc sống.


Tôi khuyến khích bạn bắt đầu mỗi ngày bằng cách nói: “Lạy Đức Thánh Linh, hôm nay con sẽ lắng nghe sự dẫn dắt của Ngài. Xin ban cho con sự khôn ngoan và bình an để con có thể bước theo sự hướng dẫn của Ngài.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon