Tầm quan trọng của việc đối xử tốt với người khác

Tầm quan trọng của việc đối xử tốt với người khác

Đừng làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời, nhờ Ngài anh chị em được đóng ấn cho ngày cứu chuộc. Êphêsô 4:30

Tôi rất coi trọng một câu như Ê-phê-sô 4:30—tôi chắc chắn không muốn “làm buồn Đức Thánh Linh” và tôi biết bạn cũng vậy. Nhưng làm thế nào để chúng ta tránh làm điều đó?

Đọc những câu chung quanh câu 30, chúng ta thấy rõ rằng một điều làm buồn lòng Đức Thánh Linh là khi con người ngược đãi nhau. Xem xét điều đó:

  • Trong câu 29, chúng ta được khuyến khích gây dựng người khác bằng lời nói hoặc miệng của mình.
  • Câu 31 khuyên chúng ta đừng cay đắng, giận dữ, tranh chấp và hãy cẩn thận trước những lời vu khống, hằn học và ác ý.
  • Trong câu 32, chúng ta được dạy phải tử tế với nhau, dễ dàng và sẵn sàng tha thứ.

Khi chúng ta nhận ra rằng điều đó làm buồn lòng Đức Thánh Linh khi chúng ta gay gắt hoặc thù hận với ai đó, hoặc khi chúng ta giận dữ với ai đó, thì chúng ta sẽ tìm cách thay đổi.

Tôi khuyến khích bạn cầu xin Chúa giúp bạn nhìn người khác theo cách Ngài nhìn họ. Hãy cầu xin Ngài ban cho bạn lòng tốt và sự kiên nhẫn mà bạn cần để đối xử dịu dàng và yêu thương với những người trong cuộc sống của bạn, đặc biệt là những người không tử tế hoặc khó gần. Đức Chúa Trời sẽ hài lòng khi Ngài thấy bạn có tấm lòng muốn yêu thương và ban phước cho người khác.


Một trong những bí mật quan trọng nhất để hạnh phúc là bước đi trong tình yêu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon