BẠN CÓ “UY QUYỀN” THUỘC LINH

BẠN CÓ “UY QUYỀN” THUỘC LINH

Nhưng Ta bảo các con sự thật này: Ta ra đi là ích lợi cho các con, vì nếu Ta không đi thì Đấng Phù Hộ sẽ không đến cùng các con. Nhưng nếu Ta đi, Ta sẽ phái Ngài đến cùng các con. GIĂNG 16:7

Ồ, thật tuyệt biết bao nếu được đồng đi với Chúa Giê-su. Nhưng Ngài nói với những người theo Ngài rằng họ sẽ tốt hơn khi Ngài ra đi, vì khi đó Ngài sẽ sai Thánh Linh của Ngài đến ngự trong mỗi tín đồ. Ngài nói với họ rằng mặc dù họ đau buồn khi biết tin Ngài ra đi, nhưng họ sẽ vui mừng trở lại giống như một người phụ nữ đau khổ khi chuyển dạ nhưng vui mừng khi đứa trẻ được sinh ra.

Chúa Giê-xu biết họ sẽ đổi ý khi nhìn thấy sự vinh hiển của Thánh Linh Ngài trong họ và quyền năng sẵn có cho mỗi người qua đặc ân sử dụng danh Ngài trong lời cầu nguyện. Ngài đã ban cho họ theo nghĩa đen—và đã ban cho tất cả những ai tin vào Ngài—“giấy ủy quyền” của Ngài, quyền hợp pháp để sử dụng danh Ngài. Danh Ngài thế chỗ Ngài; Danh của Ngài tượng trưng cho Ngài.

Chúa Giê-xu đã trở thành trọn vẹn cho chúng ta rồi. Ngài đã làm đẹp lòng Cha vì chúng ta; do đó, không có áp lực nào buộc chúng ta phải cảm thấy rằng mình phải có một thành tích hoàn hảo về hành vi đúng đắn trước khi có thể cầu nguyện. Khi đến trước Đức Chúa Cha trong danh Chúa Giê-su, chúng ta có thể thú nhận tội lỗi của mình, nhận được sự tha thứ của Ngài và mạnh dạn trình bày những điều mình cầu xin với Ngài.


Khi danh Chúa Giê-xu được một tín hữu nói ra bởi đức tin, cả thiên đàng đều chú ý.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon