Bay tự do

Bay tự do

Thần của CHÚA ở trên Ta vì CHÚA đã xức dầu cho Ta đặng loan báo tin mừng cho những kẻ nghèo khổ. Ngài sai Ta đi băng bó những tấm lòng tan vỡ, công bố tự do cho những kẻ bị tù đầy, loan tin phóng thích cho những người bị xiềng xích. ÊSAI 61:1

Tình yêu cống hiến cho con người cả gốc lẫn cánh. Nó mang lại cảm giác thân thuộc (gốc rễ) và cảm giác tự do (đôi cánh). Tình yêu không cố gắng kiểm soát hay thao túng người khác.

Chúa Giê-xu nói rằng Ngài được Đức Chúa Trời sai đến để công bố sự tự do. Với tư cách là những tín đồ, đó cũng là điều chúng ta phải làm—giải phóng con người để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của họ, chứ không phải đặt họ dưới sự kiểm soát của chúng ta.

Bạn đã bao giờ thấy cha mẹ ép con cái họ làm những việc mà chúng thậm chí không muốn làm chỉ để đáp ứng mong muốn thất vọng của cha mẹ chúng chưa? Bạn đã bao giờ nhìn thấy một người đeo bám và bóp nghẹt tình cảm với một người bạn mới vì anh ta sợ mất người đó chưa? Cả hai ví dụ này ràng buộc hơn là đặt miễn phí.

Đó không phải là cách tình yêu đích thực hoạt động. Tình yêu không cố gắng đạt được sự thỏa mãn cá nhân bằng sự trả giá của người khác. Tình yêu sẽ luôn tuyên bố tự do. Khi chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời và khi chúng ta yêu thương người khác, chúng ta sẽ hào hứng cho phép mọi người trong cuộc sống của mình tuân theo kế hoạch của Đức Chúa Trời—chứ không phải kế hoạch của chúng ta—và xem họ có thể trở thành ai và họ có thể hoàn thành điều gì trong Chúa Giê-su Christ.


Một con chim bị nhốt trong lồng không thể bay! Tuyên bố tự do. Giải phóng mọi người và xem họ có thể làm gì.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon