Tìm kiếm sự can đảm để trở thành duy nhất

Tìm kiếm sự can đảm để trở thành duy nhất

Không phải chỉ vâng phục trước mặt chủ, làm việc chỉ để lấy lòng người mà thôi, nhưng hãy như người tôi tớ của Chúa Cứu Thế, hết lòng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. ÊPHÊSÔ 6:6

Để trở thành con người mà bạn được mời gọi trở thành trong Chúa Kitô, chọn sống tin tưởng trong mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, điều cần thiết là bạn phải có can đảm để là chính mình. Điều đó có nghĩa là hài lòng với cách Chúa tạo ra bạn, chọn không giống những người khác.

Một trong những cái bẫy dễ dàng nhất mà chúng ta có thể rơi vào là cái bẫy trở thành “kẻ chiều lòng đàn ông”. Nhưng cố gắng làm hài lòng người khác cuối cùng dẫn đến thất vọng. Lúc đầu, khi chúng ta bắt đầu thay đổi tính cách để làm hài lòng người khác, chúng ta nghe những lời nhận xét khiến chúng ta cảm thấy hài lòng về bản thân. Nhưng điều này sẽ không kéo dài. Ý kiến của mọi người là hay thay đổi và hời hợt. Chỉ có ý kiến của Đức Chúa Trời mới đáng kể.

Bạn có giá trị vì Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài chết thay cho bạn. Bạn có giá trị vì Chúa yêu bạn, không phải vì những gì người khác nghĩ về bạn hoặc nói về bạn.

Tôi khuyến khích bạn nắm lấy những điều khiến bạn trở nên độc đáo. Nếu mái tóc của bạn hơi khác một chút, nếu tính cách của bạn là độc nhất, nếu tài năng của bạn là khác thường—bất kể đó là gì, hãy cảm ơn Chúa vì Ngài đã tạo dựng bạn theo một cách đặc biệt và chọn sử dụng các ân tứ, tài năng và cá tính của bạn cho Ngài. vinh quang.


Chỉ khi bạn ôm lấy con người mà Đức Chúa Trời đã dựng nên bạn thì bạn mới thực sự vui hưởng cuộc sống mà Chúa Giê-xu đã chết để ban cho bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon