Bắt đầu bằng niềm tin, kết thúc bằng niềm tin

Bắt đầu bằng niềm tin, kết thúc bằng niềm tin

Sao anh chị em ngu muội đến thế? anh chị em đã bắt đầu trong Thánh Linh nay lại muốn hoàn tất theo xác thịt? GALATI 3:3

Phao-lô đã hỏi người Ga-la-ti một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta phải tự hỏi ngày nay: Đã bắt đầu đời sống mới trong Đấng Christ bằng cách lệ thuộc vào Thánh Linh, giờ đây chúng ta có đang cố gắng sống theo xác thịt không?

Giống như chúng ta được cứu bởi ân điển (ân huệ vô song của Đức Chúa Trời) qua đức tin, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt (Ê-phê-sô 2:8–9), chúng ta đến gần Đức Chúa Trời mỗi ngày qua đức tin. Chúng ta có thể bắt đầu mỗi ngày bằng cách nói: “Chúa ơi, hôm nay con lại trông cậy vào Ngài. Nó không phải là về những gì tôi có thể làm bằng sức của mình; đó là về những gì Ngài kêu gọi con làm trong sức mạnh của Ngài.”

Khi được cứu, chúng ta không có điều kiện để tự giúp mình. Chỉ có lòng kiêu hãnh, hoặc sự thiếu hiểu biết đúng đắn, mới có thể khiến chúng ta cảm thấy khác đi ngày nay—chúng ta vẫn chưa có điều kiện để tự giúp mình. Nhưng may mắn thay, chúng ta đang ở trong tình trạng hoàn hảo để trông cậy vào Thượng Đế là mọi sự chúng ta cần. Miễn là chúng ta hướng về Ngài, tin cậy vào công việc hoàn hảo của Ngài trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta có thể thư giãn và thực sự vui hưởng cuộc sống mà Chúa Giê-xu đã chết để ban cho chúng ta.

Sống trong xác thịt—làm mọi việc theo nỗ lực của chính mình—dẫn đến sự thất vọng. Nhưng sống trong Thánh Linh—vâng lời, tin cậy và trông cậy vào Thượng Đế—mang lại niềm vui khôn tả. Lần tới khi bạn cảm thấy thất vọng, bạn có thể dừng lại và tự hỏi mình đang cố gắng làm gì mà không dựa vào Chúa, và có lẽ bạn sẽ tìm ra nguồn gốc của sự thất vọng của mình.


Chính quyền năng của Chúa Thánh Thần giúp bạn sống cuộc sống mới trong Chúa Kitô.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon