Chuẩn bị cho điều tốt nhất

Chuẩn bị cho điều tốt nhất

Hỡi những người trung tín, hãy reo mừng trong CHÚA. Ca ngợi Ngài là điều thích đáng cho người ngay thẳng. THI THIÊN 33:1

Cách chúng ta tiếp cận mỗi ngày mới và mỗi tình huống mới tạo ra sự khác biệt rất lớn. Nếu chúng ta quyết định trước rằng chúng ta sẽ không hạnh phúc hay bình yên trừ khi chúng ta đạt được chính xác những gì mình muốn, thì chúng ta sẽ hiếm khi được bình yên.
Tôi đã nghe người ta nói những câu như: “Nếu ngày mai trời mưa, tôi sẽ không vui đâu,” hoặc “Nếu tôi không nhận được việc làm, tôi sẽ rất buồn.” Khi chúng ta nghĩ những ý nghĩ như thế này, chúng ta đang đặt mình vào tình trạng bất hạnh và đánh mất sự bình yên và niềm vui trước khi chúng ta gặp phải vấn đề.

Thay vì chuẩn bị để buồn bã, chúng ta có thể chuẩn bị để được bình an. Chúng ta có thể nghĩ và nói những điều như: “Tôi thực sự hy vọng thời tiết ngày mai đẹp, và tôi hy vọng mình có được công việc mới này. Nhưng niềm vui của tôi đến từ mối quan hệ của tôi với Chúa Giê-su, vì vậy tôi chọn hạnh phúc và yên nghỉ trong tâm hồn cho dù tôi phải đối mặt với điều gì vào ngày mai. Dù mưa hay nắng, dù có được việc hay không, tôi chọn niềm vui của Chúa!”

Cách chúng ta tiếp cận cuộc sống của mình tạo ra tất cả sự khác biệt về chất lượng cuộc sống mà chúng ta có thể có. Khi chúng ta không thể sửa chữa cuộc sống, hãy nhớ rằng chúng ta có thể sửa chữa cách tiếp cận của mình đối với nó.


Hãy quyết định rằng bạn sẽ hạnh phúc nếu bạn đạt được mục tiêu của mình ngày hôm nay . . . và nếu bạn không.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon