Sức mạnh của “tôi là”

Sức mạnh của “tôi là”

CHÚA bảo Môi-se tại sa mạc Si-nai: “Con hãy kiểm tra dân số người Lê-vi tùy theo gia tộc và họ hàng. Con hãy kiểm kê tất cả người nam từ một tháng trở lên.” DÂN SỐ 3:14 -15

Đức Giê-su đáp: “Thật vậy, Ta bảo các người: Trước khi có Áp-ra-ham, Ta hằng hữu!” GIĂNG 8:58

Khi Đức Chúa Trời phán với Môi-se—và khi Chúa Giê-xu phán với các môn đồ của Ngài—“TA LÀ,” Ngài đang nói một điều khá khó tin. Đó là điều có thể thay đổi cách chúng ta sống cuộc sống hàng ngày nếu chúng ta thực sự tin vào điều đó.

Đức Chúa Trời quá vĩ đại, không có từ ngữ nào có thể diễn tả đầy đủ về Ngài. Làm sao chúng ta có thể mô tả, với một cái tên, Một Đấng không thể diễn tả được? Đức Chúa Trời không chỉ là một thứ—Ngài là tất cả. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời phán với Môi-se, TA CÓ THỂ giải quyết bất cứ điều gì ngươi gặp phải. Bất cứ điều gì bạn cần, TÔI LÀ nó. Không có gì tôi không thể xử lý. Tôi có mọi thứ được bảo hiểm, không chỉ bây giờ, mà là mãi mãi. Bạn có thể thư giãn, bởi vì TÔI LÀ. TÔI Ở cùng bạn và TÔI có thể làm bất cứ điều gì cần phải làm!

Điều này cũng đúng với bạn ngày hôm nay. Bất cứ điều gì bạn cần, Chúa là TÔI. Trong Ngài, bạn sẽ tìm thấy sự chu cấp, niềm vui, sự bình an, sự chữa lành, phục hồi và sức mạnh. Ngay cả trước khi bạn biết mình cần gì, TA LÀ biết, và Ngài luôn ở đó để chu cấp mọi điều tốt lành.


Không có gì phải sợ hãi trong cuộc sống khi bạn biết rằng bạn có quyền tiếp cận với lòng tốt, ân sủng và sức mạnh vô hạn của TÔI.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon