Bạn Đang Hy Vọng Điều Gì?

Bạn Đang Hy Vọng Điều Gì?

Xa-cha-ri 9:12, “Các con bị giam cầm nhưng vẫn còn hy vọng, hãy trở về đồn lũy! Ngay chính hôm nay, Ta công bố: Ta sẽ đền bù cho con gấp đôi.”

Tôi có một câu hỏi cho bạn: Bạn đang hy vọng điều gì? Bạn mong đợi điều gì trong cuộc sống? Bạn có đang mong đợi điều tốt đẹp xảy ra hay bạn đang mong bị làm cho thất vọng?

Những ngày này, rất nhiều người đang cảm thấy vô vọng. Tuy nhiên, Chúa Giê-su không chết để chúng ta vô vọng. Ngài đã chết để chúng ta đầy hy vọng.

Ma quỷ muốn cướp hy vọng của bạn, và hắn sẽ nói dối bạn. Hắn sẽ nói với bạn rằng không có gì tốt đẹp xảy ra trong đời sống bạn và rằng những điều tốt lành mà bạn quan tâm sẽ không kéo dài lâu. Nếu bạn đang tranh chiến với một hoàn cảnh khó khăn, hắn sẽ nói với bạn nó không bao giờ kết thúc. Nhưng hãy cứ đầy hy vọng và nhớ rằng ma quỷ là một kẻ nói dối. Chúa có thể thay đổi mọi sự!

Cha của chúng ta là tốt lành, và Ngài có các kế hoạch tốt lành cho đời sống bạn. Nếu bạn giữ hy vọng của mình, đặc biệt giữa những lúc khó khăn, dao động, Ngài đã hứa “đền bù gấp đôi cho bạn.” Nên đừng từ bỏ hy vọng. Hãy bắt đầu mong đợi Chúa làm điều gì đó tốt lành!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, hy vọng của con ở trong Ngài. Satan là một kẻ nói dối và con sẽ không lắng nghe hắn mà mất hy vọng. Con mong đợi Ngài làm những điều tốt lành trong đời sống con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon