Bạn Đang Theo Thánh Linh Hay Cảm Xúc Của Mình?

Bạn Đang Theo Thánh Linh Hay Cảm Xúc Của Mình?

Rô-ma 8:8, “Ai sống theo xác thịt thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.”

Tôi nói rất nhiều về cách chúng ta cần đi theo Thánh Linh, không theo các cảm xúc của chúng ta. Tuy nhiên, tôi thấy có nhiều người thậm chí không hiểu cảm xúc của chúng ta hoạt động như thế nào.

Cảm xúc thuộc lĩnh vực hồn. Hồn của chúng ta gồm tâm trí, ý chí và cảm xúc-nó cho ta biết ta nghĩ gì, cái gì muốn và ta cảm thấy thế nào. Trong ba lĩnh vực này của hồn, thì cảm giác của chúng ta là yếu tố bị khuấy động nhanh nhất.

Nói cách khác, sự khôn ngoan và ơn phân biệt của Thánh Linh ở trong tâm linh chúng ta dễ dàng bị tiếng kêu la của cảm xúc chúng ta dập tắt.

Kinh Thánh nói “đời sống xác thịt” này không làm đẹp lòng Chúa. Điều này không có nghĩa Chúa không yêu chúng ta. Nghĩa là Ngài không thỏa mãn với và sẽ không chấp nhận hành vi theo xác thịt.

Tuy nhiên, khi bạn hiểu cảm xúc làm việc tiêu cực như thế nào rồi, thì bạn có thể chiến thắng chúng. Có thể hồn chúng ta mạnh, nhưng tâm linh chúng ta có thể mạnh hơn nếu chúng ta củng cố nó bằng cách dành thời gian trong sự hiện diện của Chúa. Hôm nay, hãy đi vào Lời Chúa, và cho tâm linh của bạn sức mạnh để chiến thắng cảm xúc của bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không muốn cảm xúc của con thắng hơn tâm linh của con. Khi con dành thời gian với Ngài và đọc Lời Ngài, xin ban cho con năng quyền con cần để được dẫn dắt bởi Thánh Linh Ngài, không chỉ cảm giác của con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon