Bạn Được Yêu

Bạn Được Yêu

Chúng ta đã biết (hiểu, nhận ra, có ý thức, bằng quan sát và thực nghiệm) và tin (tin theo, đặt niềm tin, dựa vào) sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. 1 GIĂNG 4:16

Chúng ta được Chúa tạo dựng vì tình yêu thương. Yêu và được yêu là điều khiến cuộc sống trở nên đáng sống. Nó mang lại mục đích và ý nghĩa cho cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta để cho tội lỗi, sự không tha thứ và quá khứ ngăn cách chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa, thì điều đó sẽ khiến chúng ta đói khát tình yêu và bất hạnh.

Nhiều người không thể duy trì các mối quan hệ lành mạnh và lâu dài bởi vì họ không biết cách đón nhận tình yêu hoặc họ đặt ra yêu cầu mất cân đối với người khác là phải cho họ những gì mà chỉ có Chúa mới có thể ban cho. Kết quả là sự thất vọng, nó có thể dẫn đến sự đổ vỡ hôn nhân và sự ngột ngạt trong tình bạn.

Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời yêu thương hoàn hảo và vô điều kiện. Tình yêu hoàn hảo của Ngài dành cho chúng ta không dựa trên sự hoàn hảo của chúng ta. Chúa yêu chúng ta vì Ngài muốn thế! Đức Chúa Trời là tình yêu thương (1 Giăng 4:8). Tình yêu thương là bản chất của Ngài. Chúa luôn yêu thương; tất cả những gì bạn phải làm là đón nhận tình yêu đó và sống với sự tin chắc mỗi ngày khi biết rằng tình yêu của Chúa mang đến cho cuộc sống của chúng ta mục đích và ý nghĩa.


Sự mặc khải về tình yêu hoàn hảo của Chúa dành cho bạn có thể thay đổi cuộc đời và hành trình của bạn với Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon