Một điều không bao giờ thất bại

Một điều không bao giờ thất bại

Đừng tự lừa dối mình. Nếu có ai trong vòng anh chị em nghĩ rằng mình khôn ngoan theo đời này, hãy trở nên dại dột để được khôn ngoan thật. Đối với Đức Chúa Trời, khôn ngoan của thế gian này là ngu dại. Vì Kinh Thánh chép: “Ngài bắt lấy kẻ khôn ngoan bằng chính mưu kế xảo quyệt của họ.” 1 Côrinhtô 3:17-18

Tình yêu của Thiên Chúa chịu đựng bất cứ điều gì xảy đến. Nó chịu đựng mọi thứ mà không suy yếu. Nó quyết tâm không bỏ cuộc dù thế nào đi chăng nữa. Ngay cả những cá nhân cứng rắn, kiên trì nổi loạn cuối cùng cũng có thể bị tình yêu làm cho tan chảy. Kinh thánh nói, “. . . lòng nhân từ của Đức Chúa Trời nhằm dẫn bạn đến sự ăn năn” (Rô-ma 2:4 NIV). Chính tình yêu của Thượng Đế—sự tốt lành, nhân từ của Ngài—có thể thay đổi một tấm lòng.

Tôi hiểu thật khó để tiếp tục thể hiện tình yêu với một người dường như không bao giờ đánh giá cao nó hoặc thậm chí đáp lại nó. Thật khó để tiếp tục thể hiện tình yêu thương với những người lấy đi của chúng ta tất cả những gì chúng ta sẵn sàng cho đi, nhưng không bao giờ trả lại bất cứ thứ gì. Nhưng chúng ta không chịu trách nhiệm về cách người khác hành động, chỉ chịu trách nhiệm về cách chúng ta hành động.

Chúng ta đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa qua lòng thương xót của Ngài, và bây giờ Ngài hướng dẫn chúng ta bày tỏ tình yêu thương đó cho thế giới. Phần thưởng của chúng ta không đến từ loài người, nhưng đến từ Đức Chúa Trời. Ngay cả khi những việc làm tốt của chúng ta dường như không được chú ý, thì Đức Chúa Trời cũng để ý và hứa ban thưởng cho chúng ta một cách công khai (Ma-thi-ơ 6:4). Nếu bạn quyết tâm bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời cho tất cả những người xung quanh mình, thì không chỉ họ sẽ được ban phước, mà Đức Chúa Trời cũng sẽ xem xét điều đó cho bạn.


Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu không bao giờ từ bỏ bất cứ ai.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon