Phát Triển Tiềm Năng Của Bạn

Phát Triển Tiềm Năng Của Bạn

Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy [đường đua của mình] cách nào cho được [phần] thưởng. 1 CÔ-RINH-TÔ 9:24

Khi chúng ta đến gần Chúa, hãy loại bỏ sự sợ hãi và nghi ngờ bản thân, chúng ta có thể phát triển tiềm năng của mình và thành công trong việc trở thành tất cả những gì Chúa muốn chúng ta trở thành. Nhưng chúng ta không thể phát huy tiềm năng ấy nếu sợ hãi thất bại. Chúng ta sợ thất bại hoặc sợ phạm sai lầm đến nỗi nó ngăn cản chúng ta bước ra.

Tôi thường thấy những người có tiềm năng lớn, nhưng khi có cơ hội thăng tiến, thì họ lại nhanh chóng từ chối. Trong nhiều trường hợp, họ cảm thấy bất an và không biết mình có thể đạt được bao nhiêu, giá như họ dám bước ra trong đức tin, biết rằng Chúa ở cùng họ.

Khi cảm thấy không an toàn, chúng ta thường chọn ở lại với những điều an toàn và quen thuộc hơn là mạo hiểm bước ra và thất bại. Chúng ta né tránh nhận trách nhiệm lớn vì chúng ta cảm thấy mình chưa sẵn sàng—nhưng sự thật là không ai trong chúng ta sẵn sàng. Tuy nhiên, Chúa luôn sẵn sàng và khi Ngài bắt đầu hành động trong cuộc đời bạn, bạn có thể biết rằng Ngài sẽ trang bị cho bạn những điều bạn cần vào thời điểm bạn cần.


Khiêm nhường nương dựa vào Chúa dẫn đến thành công. Khi đức tin của chúng ta đặt nơi Đấng Christ chứ không phải nơi chính chúng ta, thì chúng ta có thể tự do phát triển tiềm năng của mình, bởi vì chúng ta không sợ hãi thất bại.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon