Sống Giống Đấng Christ

Sống Giống Đấng Christ

Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta [Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh] hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật [đã được thuần hóa], loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. SÁNG THẾ KÝ 1:26

Trong Sáng thế ký 1:26, khi Đức Chúa Trời phán: “Chúng ta hãy . . . làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta,” hình này không đề cập đến sự giống về thể chất, mà là giống về tính cách. Chúng ta được tạo ra để mang lấy bản chất, đặc tính của Chúa, như được phản chiếu trong Con Ngài, Chúa Giê-su.

Mục tiêu lớn nhất cho mọi tín đồ là trở nên giống Đấng Christ. Đó là sự kêu gọi cao nhất của chúng ta trong cuộc sống. Thật thú vị khi biết rằng chúng ta có thể gần gũi trong mối quan hệ với Chúa đến mức chúng ta bắt đầu xử lý các tình huống theo cách Chúa Giê-su xử lý chúng và đối xử với mọi người theo cách Ngài đối xử với họ. Mục đích của chúng ta là mong muốn làm mọi việc theo cách Chúa Giê-su làm.

Chúa Giê-su là tấm gương của chúng ta. Trong Giăng 13:15, sau khi rửa chân cho các môn đồ như một đầy tớ, Ngài nói với các môn đồ rằng: “Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi [đến lượt các ngươi] cũng làm như ta đã làm cho các ngươi.” Mỗi ngày, và bằng mọi cách, hãy nhìn lên Chúa Giê-su và noi theo gương Ngài trong Lời Ngài trong cuộc sống hàng ngày của bạn.


Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục làm việc với mỗi chúng ta một cách ân điển cho đến khi chúng ta hành động theo cách Chúa Giê-su hành động trong mọi tình huống cuộc sống.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon