Quyết Tiến

Quyết Tiến

Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành [nhưng tiếp tục làm lành mà không mệt mỏi]. 2 TÊ-SA-LÔ-NI-CA 3:13

Tất cả chúng ta đều phải đối mặt và xử lý sự thất vọng vào những thời điểm khác nhau. Không ai sống mà có mọi thứ xảy ra theo cách mình muốn, hay theo cách mình mong đợi.

Khi mọi thứ không thành công hoặc thịnh vượng theo kế hoạch của chúng ta, thì cảm xúc đầu tiên của chúng ta là thất vọng. Điều này rất bình thường. Không có gì sai khi cảm thấy thất vọng. Nhưng chúng ta cần biết phải làm gì với cảm giác thất vọng đó, nếu không nó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong thế giới này, chúng ta không thể sống mà không trải qua sự thất vọng, nhưng trong Chúa Giê-su, chúng ta luôn có thể được tái bổ nhiệm!

Sứ đồ Phao-lô nói rằng một bài học quan trọng mà ông học được trong đời là quên lững mọi sự đằng sau và bươn theo những sự đằng trước! (Phi-líp 3:13–14.)

Khi chúng ta cảm thấy thất vọng, thì ngay sau đó chúng ta được tái bổ nhiệm, đó chính xác là những gì sẽ xảy ra. Chúng ta từ bỏ những tác nhân gây ra sự thất vọng và hướng tới những điều Chúa dành cho mình. Chúng ta nhận khải tượng mới, kế hoạch, ý tưởng và triển vọng mới, một tư duy mới và chúng ta chuyển trọng tâm của mình sang những điều đó. Chúng ta hãy quyết tiến!


Mỗi ngày là một khởi đầu hoàn toàn mới! Chúng ta có thể buông bỏ những thất vọng của hôm qua và cho Chúa cơ hội để làm điều gì đó tuyệt vời cho mình trong hôm nay!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon