Được Ơn Chúa

Được Ơn Chúa

Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm (hiểu biết rộng và trọn vẹn), thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. LU-CA 2:52

Từ khi còn thơ ấu, Chúa Giê-su đã bước đi trong ân huệ siêu nhiên của Đức Chúa Trời và loài người. Trên thực tế, khi Ngài bắt đầu chức vụ công khai của mình, Ngài đã nổi tiếng đến nỗi khó có thời gian một mình để cầu nguyện và thông công với Cha thiên đàng. Ngay cả những người không tin Ngài cũng nhận ra rằng Ngài được ơn của Đức Chúa Trời. Khi những người Pha-ri-si sai binh lính đi bắt Chúa Giê-su, thì những binh lính này quay về và nói rằng: “Chẳng hề có người nào đã nói như người nầy!” (Giăng 7:46). Cho đến cuối cuộc đời mình, trên thập tự giá, ân huệ và quyền năng đặc biệt đó đã được công nhận (Lu-ca 23:47–48).

Đây là cách chúng ta cần nhìn nhận chính mình: là người được Chúa ban ơn. Ngài không xem chúng ta là những tạo vật yếu đuối, bất lực và tội lỗi. Ngài nhìn chúng ta mặc áo công bình, đi giày bình an, trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, và cầm gươm Thánh Linh, là Lời Chúa (Ê-phê-sô 6:13–17). Đó là cách chúng ta nên nhìn chính mình.

Con cái chúng ta được ơn từ chúng ta, và bất cứ khi nào có thể, chúng ta sẽ giúp đỡ chúng. Hãy nghĩ xem điều này còn đúng hơn bao nhiêu với chúng ta trong tư cách là con của Chúa. Bất kể chúng ta có như thế nào với chính mình hoặc với người khác, thì chúng ta không bao giờ được quên rằng Đức Chúa Trời có thể khiến ánh sáng ân huệ của Ngài chiếu trên chúng ta—giống như cách Ngài đã chiếu sáng Chúa Giê-su!


Hãy nhìn chính mình như cách Đức Chúa Trời nhìn bạn và phấn khởi về cơ nghiệp của bạn ở trong Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon