Đôi khi bạn chỉ cần thực hiện một bước

ĐÔI KHI BẠN CHỈ CẦN THỰC HIỆN MỘT BƯỚC

Ông Na-than tâu với vua: “Xin bệ hạ cứ thực hiện mọi điều bệ hạ suy tính trong lòng, vì CHÚA ở với bệ hạ.” 2Samuên 7:3

Có điều gì bạn muốn làm, nhưng bạn đã chờ đợi? Có phải Đức Chúa Trời đã đặt điều gì đó vào lòng bạn, nhưng bạn vẫn do dự bước một bước không?

Tôi tin rằng thời điểm của Đức Chúa Trời là rất quan trọng, và tôi chắc chắn không nghĩ rằng chúng ta nên vội vàng làm bất cứ điều gì mà không cầu nguyện về điều đó và nhận được lời khuyên tốt từ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, tôi nhận thấy một số người dành cả cuộc đời của họ để mắc kẹt trong “chế độ chờ đợi”. Họ đang chờ đợi khi họ có thể bước một bước trong niềm tin.

Không có gì căng thẳng hơn là trải qua các chuyển động mỗi ngày chỉ để đến cuối ngày, tuần, tháng hoặc năm và cảm thấy bạn không thể đạt được ước mơ hoặc mục tiêu của mình. Chúa không muốn bạn sống trong sự thất vọng đó. Ngài muốn bạn tìm kiếm ý muốn của Ngài, rồi thực hiện một bước hành động. Nếu bạn bỏ lỡ Chúa—nếu bạn đi sai hướng—Chúa sẽ đưa bạn trở lại đường lối.

Đó là thái độ trái tim của bạn quan trọng. Đức Chúa Trời hài lòng khi Ngài thấy rằng bạn đang bước đi trong đức tin, cố gắng làm hài lòng Ngài và hoàn thành ý muốn của Ngài cho cuộc đời bạn. Vì vậy, đừng sợ hãi ngày hôm nay. Hãy bước một bước và xem Chúa bắt đầu hành động trong cuộc đời bạn.

Đức Chúa Trời sẽ đặt ước muốn trong lòng bạn, và Ngài sẽ giúp bạn hoàn thành nó.


Công việc của bạn chỉ đơn giản là sử dụng niềm tin của mình để tiến một bước tới mục tiêu đó.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon