Tâm trí của đấng christ

Tâm trí của đấng christ

Vì ai biết được tâm trí của Chúa. Ai sẽ cố vấn cho Ngài? Nhưng chúng ta có tâm trí của Chúa Cứu Thế. 1 Côrinhtô 2:16

Bạn và tôi đã được ban cho tâm trí của Đấng Christ—đây là một lời hứa trực tiếp từ Lời Đức Chúa Trời. Để bắt đầu hiểu điều đó có nghĩa là gì, hãy xem tâm trí của Chúa Giê-su như thế nào khi Ngài sống trên đất. Ngài tin chắc Ngài là Ai. Ngài không để sự tiêu cực của người khác làm Ngài phân tâm. Ngài hoàn toàn ý thức rằng Ngài được Thiên Chúa yêu thương. Và Ngài đã tập trung vào việc hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của Ngài.

Bây giờ hãy dành một chút thời gian để xem xét những suy nghĩ chiếm giữ tâm trí của bạn. Nếu bạn bị phân tâm bởi ý kiến của người khác, nếu bạn dễ bực bội, hoặc nếu tâm trí bạn đầy nghi ngờ và vô tín, thì bạn vẫn chưa kinh nghiệm được tất cả những gì Đức Chúa Trời mong muốn cho cuộc sống của bạn. Nhưng mọi thứ có thể thay đổi. Đức Chúa Trời có thể đổi mới tâm trí bạn và đưa bạn đến chỗ đắc thắng!

Đổi mới tâm trí là một quá trình đòi hỏi thời gian, và đó là một quá trình mà kẻ thù đang ráo riết chống lại. Điều quan trọng là chúng ta có chủ đích lựa chọn suy nghĩ đúng đắn. Khi cảm thấy cuộc chiến giành lấy tâm trí mình khó khăn, chúng ta có thể xác định rằng, với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta sẽ cố tình chọn những suy nghĩ tạo ra sự sống.

Việc đổi mới tâm trí diễn ra từng chút một, vì vậy đừng nản lòng nếu tiến độ có vẻ chậm. Hãy đứng lên và nói: “Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc! Chúa đứng về phía tôi. Ngài yêu tôi, và Ngài đang giúp đỡ tôi!”


Suy nghĩ của chúng ta ảnh hưởng đến con người bên trong, sức khỏe, niềm vui và thái độ của chúng ta.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon