Bạn Là Một Cái Bình Được Dâng Chúa?

Bạn Là Một Cái Bình Được Dâng Chúa?

2 Ti-mô-thê 2:21, “Nếu ai tẩy mình cho sạch những điều gian ác vừa kể ở trên thì sẽ trở nên một đồ vật dùng cho việc sang, dành riêng cho chủ xử dụng. Người đó được thánh hóa, có ích cho chủ, và được chuẩn bị sẵn sàng để làm mọi việc lành.”

Kinh Thánh mô tả chúng ta là những cái bình bằng đất, dễ vỡ (xem 2 Cô-rinh-tô 4:7). Giống như đồ gốm được làm nên trên bánh quay của người thợ gốm, chúng ta được làm từ đất sét (xem Ê-sai 64:8). Chúa nặn A-đam từ bụi đất, theo Sáng Thế 2:7, và Thi Thiên 103:14 nói, Vì Ngài biết chúng ta đã được tạo nên cách nào; Ngài nhớ rằng chúng ta chỉ là bụi đất. Dù chúng ta yếu đuối và bất toàn, khi chúng ta đổ đầy bình của mình (bản thân chúng ta) bằng Lời Chúa, chúng ta trở thành thùng chứa phước hạnh của Ngài, sẵn sàng để được đổ ra cho Ngài sử dụng. Tất cả chúng ta đều giá trị với Chúa-Chúa thậm chí có thể sử dụng những cái bình bị nứt!

Nhưng trước tin chúng ta cần dâng hết mình cho Chúa. 2 Timô- thê 2:21 nhắc nhở chúng ta, Nếu ai tẩy mình cho sạch những điều gian ác vừa kể ở trên thì sẽ trở nên một đồ vật dùng cho việc
sang, dành riêng cho chủ xử dụng. Người đó được thánh hóa, có ích cho chủ, và được chuẩn bị sẵn sàng để làm mọi việc lành. Ngày hôm nay, khi bạn trở thành một cái bình được biệt riêng, Chúa sẽ làm những điều phi thường qua đời sống bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con là của Ngài. Con muốn trở thành một cái bình thích hợp với nhu cầu sử dụng của Ngài. Con dâng mình cho Ngài. Con muốn được đầy dẫy Lời Ngài, thích hợp và sẵn sàng cho mọi việc lành mà Ngài dành cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon