Bạn Nghĩ Mình Là Gì?

Bạn Nghĩ Mình Là Gì?

Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của A-nác, thuộc về giống giềnh giàng; chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. DÂN SỐ KÝ 13:33

Chúng ta đọc trong Dân Số Ký đoạn 13 về việc Môi-se sai mười hai người đi do thám Đất Hứa để xem nó tốt hay xấu. Mười người trong số họ trở về với điều mà Kinh thánh gọi là “báo cáo xấu” (Dân số ký 13:32). Họ nói với Môi-se, “Xứ này tốt, nhưng có những kẻ khổng lồ trong đó!” Họ cũng tự gọi mình là “cào cào”, nghĩa là họ tin rằng mình tầm thường và không có khả năng đánh bại kẻ thù.

Nỗi sợ hãi của họ về những kẻ khổng lồ đã ngăn cản họ tiến vào vùng đất mà Chúa hứa ban cho họ. Thật sự không phải những kẻ khổng lồ đã đánh bại những người này; nhưng là hình ảnh xấu về bản thân của chính họ. Họ chỉ nhìn thấy những kẻ khổng lồ; mà không thấy Chúa, và họ không tin rằng với Chúa, họ có thể làm được bất cứ điều gì họ cần làm.

Giô-suê và Ca-lép là hai người duy nhất có thái độ đúng đắn. Ca-lép nói với Môi-se và dân chúng, “Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được.” (Dân số ký 13:30). Hai người này có thái độ mà Chúa muốn. Họ tin rằng với Chúa, mọi việc đều có thể.

Đức Chúa Trời đã hoạch định một tương lai huy hoàng cho cả dân Y-sơ-ra-ên, giống như Ngài có cho chúng ta ngày nay, nhưng chỉ những người có thái độ đúng đắn với Chúa và với chính bản thân họ thì mới sống trong đó và tận hưởng nó.


Đức Chúa Trời không có thái độ xấu với bạn; nên đừng có thái độ xấu với chính mình!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon