Bao Lâu, Chúa ơi?

Bao Lâu, Chúa ơi?

Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va [những người mong đợi, tìm kiếm và hy vọng nơi Ngài] thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao [gần Chúa] như chim ưng [lên đến mặt trời]; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Ê-SAI 40:31

Trông đợi Chúa không có nghĩa là chúng ta không làm gì cả trong lúc chờ đợi Ngài làm mọi sự cho chúng ta. Đối với tôi, điều đó có nghĩa là tôi chờ đợi, mong đợi Chúa chỉ dẫn tôi điều gì Ngài muốn tôi làm, đồng thời tin cậy Ngài sẽ làm điều mà chỉ Ngài mới có thể làm. Thường khi tôi chờ đợi Chúa và đặt niềm tin nơi Ngài, thì Ngài chỉ cho tôi những điều cần điều chỉnh trong hành vi hoặc thái độ của mình. Bạn thấy đấy, Đức Chúa Trời không chỉ muốn thay đổi hoàn cảnh của chúng ta, Ngài còn muốn thay đổi chúng ta.

Khi chúng ta dành thời gian yên tĩnh với Chúa, Ngài bày tỏ nhiều điều cho chúng ta, và chúng ta được tươi mới trong sự hiện diện của Ngài. Gần gũi và thân mật với Chúa là một trong những đặc ân lớn nhất của chúng ta với tư cách là con cái của Ngài. Càng dành nhiều thời gian với Chúa, chúng ta càng được biến đổi theo hình ảnh của Ngài. Hãy nghiên cứu Lời Chúa và nhận nó như một bức thư riêng tư Ngài gửi cho bạn. Nó sẽ vừa yên ủi vừa sửa trị bạn. Hãy trông đợi Chúa với lòng tin cậy, trông đợi, và mong chờ mọi điều tốt lành Ngài đã hoạch định cho bạn.


Chúa sẽ thay đổi bạn từng chút một mỗi ngày, khi bạn tin cậy Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon