BÁP-TEM BẰNG LỬA

Ta làm phép báp-tem cho các người bằng nước để ăn năn tội, nhưng Đấng đến sau ta, vĩ đại hơn ta; ta không đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các người bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. (Ma-thi-ơ 3:11)

Là các tín hữu, chúng ta được kêu gọi để làm nhiều hơn là việc chỉ đi nhà thờ vào các buổi sáng Chúa Nhật, làm nhiều hơn là việc chỉ làm theo các nghi lễ được quy định, và chắc chắn làm nhiều hơn việc rảy nước lên đầu hay được nhận chìm trong các hồ báp-tem. Những điều này là cực kỳ quan trọng và không được bỏ qua, nhưng theo sau chúng phải có sự sẵn lòng để kinh nghiệm “báp-tem bằng lửa.”

Trả lời mẹ của Gia-cơ và Giăng, người đã xin Chúa Jêsus cho hai con trai của mình, một được ngồi bên phải Chúa Jêsus và một ngồi bên trái Chúa Jêsus khi Ngài vào Vương Quốc của Ngài (xem Ma-thi-ơ 20:20-21), Chúa Jêsus trả lời rằng họ không biết điều họ xin xỏ. Ngài nói, “Các con không hiểu điều mình xin. Các con có thể uống chén mà Ta sắp uống không?” (Ma-thi-ơ 20:22).

Chúa Jêsus đang nói về báp-tem gì? Ngài đã chịu Giăng làm báp-tem tại Sông Giô-đanh và cùng lúc nhận báp-tem Thánh Linh (xem Mác 1:9-11). Vậy còn có báp-tem nào nữa?

Chúa Jêsus đang nói về báp-tem bằng lửa. Lửa là tác nhân thánh hóa, và khi lửa làm công việc của nó nó gây ra sự khó chịu. Chúa Jêsus là vô tội, vì thế, không cần được thánh hóa; nhưng chúng ta thì có. Chúa Jêsus là Đấng làm báp-tem cho chúng ta bằng Thánh Linh và bằng lửa.

Hãy có can đảm xin Chúa Jêsus báp-tem cho bạn bằng lửa của Ngài. Hãy xin Ngài thực hiện công việc thanh tẩy và thánh hóa trong bạn để bạn có thể là một ống dẫn phù hợp cho Ngài sử dụng. Có thể có để mà đi qua, nhưng nó sẽ đem lại phần thưởng thỏa mãn.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Khi bạn đi qua lửa Chúa sẽ ở với bạn. Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon