Bắt Phục Những Nghi Ngờ

Bắt Phục Những Nghi Ngờ

2 Cô-rinh-tô 10:5, “và mọi sự kiêu căng nghịch với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, chúng tôi cũng bắt mọi tư tưởng phải vâng phục Chúa Cứu Thế.”

Khi chúng ta bắt đầu quá trình đổi mới tâm trí, sẽ có những lúc chúng ta làm hỏng mọi chuyện. Chúa biết chúng ta không toàn hảo và Ngài luôn ở đó để giúp chúng ta trở lại đúng đường. Không may thay, ma quỷ cũng biết chúng ta không toàn hảo, và hắn cố hết sức để nhắc chúng ta mỗi bước đường.

Chúng ta có thể đang đi tới, phụng sự Chúa, làm việc thiện, bước ra trong đức tin và bất chợt, không có tiền đề rõ ràng, chúng ta sẽ có một ngày hoặc một tuần kinh nghiệm sự tấn công trong tâm trí của mình. Satan sẽ nói với chúng ta rằng chúng ta là kẻ thất bại, chúng ta không đủ tốt, và Chúa không yêu chúng ta…danh sách còn tiếp tục.

Cảm tạ thay, Lời Chúa cho ta biết việc cần làm trong hoàn cảnh như thế này. 2 Cô-rinh-tô 10:5 bảo chúng ta hãy bắt mọi tư tưởng vâng phục Đức Chúa Trời. Nên khi ma quỷ cố nói dối bạn, hãy đến với Lời và tìm lẽ thật để bác bỏ lời nói dối đó.

Khi những nghi ngờ này đến với bạn, thì đừng nản lòng. Hãy đối chiếu chúng với Lời Chúa, việc đó lúc nào cũng hiệu quả!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con sẽ không để những lời nói dối và nghi ngờ mà kẻ thù đem đến khiến con đi chệch hướng. Mà con tin những gì Lời Ngài nói và bắt các suy nghĩ đó phải vâng phục!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon