BẦU KHÔNG KHÍ THỜ PHƯỢNG

BẦU KHÔNG KHÍ THỜ PHƯỢNG

Hãy dâng cho CHÚA vinh quang của danh Ngài, hãy trang sức thánh mà thờ phượng CHÚA. THI THIÊN 29: 2

Khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta đang nhận ra Ngài là ai, tất cả những gì Ngài đã làm trong cuộc sống của chúng ta và tất cả những gì Ngài còn phải làm.

Sự thờ phượng không phải là nhắm về chúng ta—tất cả là nhắm về Đức Chúa Trời. Nhưng mặc dù sự thờ phượng không phải là nhắm về bạn, nhưng sự thờ phượng biến đổi bạn. Bằng cách bắt đầu thờ phượng Đức Chúa Trời vì những thay đổi mà Ngài đang hành động trong bạn, bạn sẽ thấy rằng những thay đổi đó bắt đầu biểu hiện ngày càng nhiều hơn và bạn trải nghiệm những cấp độ mới của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, Đức Chúa Trời ở gần những người thờ phượng, và Ngài sẽ tuôn đổ sự tốt lành của Ngài cho những ai chọn tôn vinh Ngài.

Có một sự giải cứu đến từ sự thờ phượng. Đôi khi chúng ta cần một sự giải cứu về tinh thần hoặc cảm xúc. Khi thờ phượng Chúa, chúng ta trút bỏ gánh nặng tinh thần hoặc cảm xúc đang đè nặng lên mình. Nó bị nuốt chửng trong sự đáng sợ và uy nghiêm của Đức Chúa Trời.

Tôi khuyến khích bạn bắt đầu thờ phượng vào sáng sớm. Hãy thờ phượng khi bạn đang chuẩn bị cho một ngày của mình, và khi bạn đang làm việc hoặc đang chạy việc vặt. Và thờ phượng Chúa vào cuối ngày vì tất cả những gì Ngài đã mang lại cho bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mọi thứ bắt đầu thay đổi như thế nào ở nhà và nơi làm việc khi bạn đặt Chúa ở vị trí cao nhất trong cuộc đời mình.


Sự thờ phượng tạo ra một bầu không khí nơi Đức Chúa Trời có thể làm việc.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon