KHÔNG LO ÂU

KHÔNG LO ÂU

Vậy, đừng lo lắng mà hỏi rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hay là mặc gì? . . . Cha các con ở trên trời biết các con cần tất cả những điều ấy. MATHIƠ 6: 31-32

Lo lắng khiến chúng ta sợ hãi và lo lắng, khiến chúng ta phải suy nghĩ: “Nếu mình không có đủ thì sao? Tôi sẽ tìm một công việc khác như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ không thành công? Nói cách khác, “Chúng ta sẽ làm gì nếu Chúa không đến với chúng ta?”

Thay vì công bố những lời hứa của Đức Chúa Trời khi chúng ta cảm thấy không chắc chắn về điều gì đó, chúng ta thường nói về những lo lắng và thất vọng của mình, điều này chỉ khuếch đại chúng và làm cho các vấn đề của chúng ta có vẻ tồi tệ hơn thực tế.

Lo lắng và bồn chồn là những gì người ta trải qua khi họ không biết rằng họ có một Cha trên trời là Đấng yêu thương họ vô điều kiện. Nhưng bạn và tôi biết rằng chúng ta có Cha trên trời, Đấng ở gần chúng ta và đã hứa cung cấp mọi thứ chúng ta cần. Điều quan trọng là chúng ta phải ghi nhớ điều này và hành động trong đức tin, tin cậy Chúa mỗi ngày. Chỉ vì chúng ta muốn lo lắng không có nghĩa là chúng ta phải làm điều đó!

Chúa Giê-su đảm bảo với bạn rằng Cha trên trời biết mọi nhu cầu của bạn trước cả khi bạn cầu xin Ngài. Vậy tại sao bạn phải lo lắng? Thay vào đó, hãy cảm ơn Chúa trước về sự chu cấp của Ngài trong cuộc đời bạn.


Trước tiên hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài; sau đó tất cả những thứ khác mà chúng ta cần sẽ được thêm vào cho chúng ta (Mat 6:33).

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon